Xây dựng các quy định dừng đỗ đón trả khách xe buýt, xe taxi

22/05/2020

(Chinhphu.vn) - Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa chỉ đạo cơ quan đơn vị căn cứ điều kiện thực tế, định hướng phát triển, đề xuất vị trí và phương án hoạt động để Sở tổng hợp, xây dựng kế hoạch, phương án quản lý, tổ chức giao thông tạo điều kiện cho phương tiện kinh doanh vận tải.

Theo đó, các đơn vị liên quan của Sở Giao thông vận tải Hà Nội sẽ đề xuất bố trí các điểm dừng đỗ phục vụ cho phương tiện kinh doanh vận tải đón, trả khách trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xây dựng các vị trí đón, trả khách cho xe taxi, xe buýt theo quy định tại Điều 5 khoản 5, Điều 6 khoản 6 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP. Xây dựng và quản lý điểm đỗ xe taxi công cộng trên địa bàn.

Các đơn vị cũng sẽ đề xuất việc thực hiện lắp camera giám sát tại các vị trí cố định, tuyến đường để kiểm soát hoạt động của các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn.

Trước ngày 29/5/2020 các đơn vị sẽ hoàn thành văn bản tổng hợp gửi Sở Giao thông vận tải Hà Nội để xây dựng kế hoạch, đề xuất phương án báo cáo UBND Thành phố và Bộ Giao thông vận tải, theo quy định.

Minh Anh