Xây dựng Thủ đô Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc

13/10/2020

(Chinhphu.vn) - Chiều 13/10, tại phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô đã trình bày tham luận “Nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng và sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang, xây dựng Thủ đô thành khu vực phòng thủ vững chắc”.

Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô trình bày tham luận. Ảnh: Bích Phương

Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, về mọi mặt của Thành ủy và các cấp ủy đảng, công tác quốc phòng, quân sự của Thành phố đạt được kết quả nổi bật, toàn diện. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự có nhiều đổi mới, sáng tạo; nhận thức, trách nhiệm, niềm tin của cán bộ, đảng viên và toàn dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thủ đô được nâng lên. Tiềm lực, thế trận và sức mạnh của khu vực phòng thủ, đặc biệt là tiềm lực kinh tế, quân sự, chính trị - tinh thần, “thế trận lòng dân” không ngừng được củng cố; lực lượng vũ trang Thủ đô được xây dựng vững mạnh toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Để tăng cường tiềm lực quốc phòng và xây dựng Thủ đô Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, theo Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung, giải pháp gồm: Thường xuyên giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân và tiềm lực quốc phòng Thủ đô; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước đột phá trong xây dựng tiềm lực mọi mặt của khu vực phòng thủ Thành phố. Trong đó, xây dựng tiềm lực quốc phòng là nội dung trọng tâm trong xây dựng khu vực phòng thủ Thành phố. Để xây dựng tiềm lực quốc phòng cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, tiềm năng, thế mạnh từng địa phương, tạo bước đột phá nâng cao tiềm lực quốc phòng của Thủ đô.

Đồng thời, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô có sức mạnh tổng hợp, làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ Thành phố. Trong đó, xây dựng khu vực phòng thủ Thành phố, quận, huyện, thị xã ngày càng vững chắc làm nền tảng xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Đây là một trong những nội dung cốt lõi của nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền địa phương, của cả hệ thống chính trị và nhân dân, trong đó lực lượng vũ trang làm nòng cốt.

Tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô bảo đảm “tinh, gọn, mạnh”, có cơ cấu phù hợp, bản lĩnh chính trị vững vàng, sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; từng bước hiện đại hóa một số lực lượng theo yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”; lực lượng dự bị động viên hùng hậu, đủ số lượng, chất lượng chính trị và có tỷ lệ chuyên nghiệp quân sự cao, bảo đảm lực lượng vũ trang Thủ đô đủ khả năng cùng với các lực lượng bảo vệ an toàn, vững chắc Thủ đô, Tổ quốc trong mọi tình huống.

Bộ Tư lệnh Thủ đô, cơ quan quân sự quận, huyện, thị xã phải bám sát đường lối quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang của Đảng, tình hình thực tiễn của đất nước, Thủ đô; phát huy tốt vai trò nòng cốt, chủ trì phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tham mưu cho Thành phố và các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ. Trọng tâm, tham mưu nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về quốc phòng; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng tiềm lực, thế trận trong khu vực phòng thủ; kế hoạch động viên cho quốc phòng;...

Bên cạnh đó, phải nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu; huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị, nhất là vũ khí trang bị mới, gắn với rèn luyện thể lực, nâng cao khả năng cơ động của bộ đội đáp ứng mọi điều kiện, tình huống.

Ngoài ra, cần đổi mới, nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu phòng thủ; diễn tập phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, dịch bệnh; nâng cao năng lực vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ ở các trạng thái quốc phòng…

Thùy Linh-Thiện Tâm