Xây dựng xã hội học tập phát triển đa dạng

20/11/2019

(Chinhphu.vn) - Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội (XHHT) học tập, trong những năm qua, công tác xây dựng xã hội học tập ở Hà Nội đã phát triển tương đối hoàn chỉnh và đa dạng ở cả giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên.

Công tác xây dựng xã hội học tập ở Hà Nội đã phát triển tương đối hoàn chỉnh và đa dạng. Ảnh: Minh Anh

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố Hà Nội có 1.763.701 hộ gia đình đã có 1.462.311 gia đình đăng ký gia đình học tập, có 1.012.558 gia đình được công nhận gia đình học tập, tỉ lệ đạt 56%. Tổng số có 11.994 dòng họ, có 7695 dòng họ đăng ký dòng họ học tập, có 5.283 dòng họ được công nhận là dòng họ học tập, tỉ lệ đạt 44%.

Đã có tổng số 7.793 thôn, tổ dân phố, trong đó 6.591 đăng ký cộng đồng học tập, có 5.373 thôn (bản) tổ dân phố được công nhận công đồng học tập, đạt tỉ lệ 68%. Có thể thấy hoạt động xây dựng XHHT trong thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Có được kết quả trên là nhờ trong thời gian qua, Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền xây dựng XHHT thông qua phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, phát động phong trào đơn vị học tập, cộng đồng học tập ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương. Củng cố tổ chức Hội khuyến học từ thành phố đến cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo thành lập các chi hội khuyến học trong các cơ quan thuộc UBND Thành phố; Hà Nội cũng đã tổ chức nghiên cứu và tổ chức nhiều hình thức phong phú nhằm động viên mọi người dân học tập suốt đời (HTSĐ); hàng năm, thành phố tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” và triển khai tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở xây dựng kế hoạch hằng năm thông tin truyền thông về công tác xây dựng XHHT. Chú trọng tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân có sáng kiến hay về xây dựng XHHT.

Ban chỉ đạo của Thành phố xây dựng XHHT đã chỉ đạo biên soạn tài liệu chuyên đề theo chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ nhằm giúp người mới biết chữ có tài liệu đọc hấp dẫn, thiết thực, trên cơ sở đó duy trì, củng cố kết quả xóa mù chữ, đồng thời áp dụng những kiến thức vào thực tế cuộc sống, sản xuất. Hàng năm, thông qua Tuần lễ hưởng ứng HTSĐ có hơn 37.229 đầu sách đã được phát hành và cung cấp đến các cơ sở giáo dục, góp phần đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin, học tập của các tầng lớp nhân dân.

Nhằm mục đích góp phần thúc đẩy văn hóa đọc, UBND Thành phố Hà Nội cũng đã tổ chức các hoạt động về phát triển văn hóa đọc như Hội sách Hà Nội. Tổ chức gian hàng trưng bày, giới thiệu nhiều đầu sách, ấn phẩm, tư liệu trong nước và quốc tế giới thiệu đến các độc giả trong và ngoài nước về Hà Nội, đất nước và con người Việt Nam.

Ban chỉ đạo xây dựng XHHT thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành, các cơ sở giáo dục tham gia bôi dưỡng, xây dựng và cập nhật thường xuyên chương trình đào tạo công nghệ thông tin (CNTT), bảo đàm sự liên thông của các trình độ đào tạo, tăng tính thiết thực của chương trình và tăng tỷ lộ thực hành ở các môn học CNTT, loại bỏ các chương trình và môn học lạc hậu, các môn học không đáp ứng hoặc không phù hợp yêu cầu thực tế.

Ngoài ra trong những năm qua, Hà Nội cũng đã chú trọng nâng cao năng lực tổ chức hoạt động HTSĐ cho đội ngũ công chức, viên chức; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền về HTSĐ trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ. Tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trong việc HTSĐ của người dân. Từ đó khuyến khích nhân dân, cộng đồng tham gia hưởng ứng các hoạt động giáo dục, học tập, hỗ trợ học tập được tổ chức trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ cũng như đóng góp về vật lực, nhân lực, trí lực cho hoạt động này.

Các thư viện của thành phố hàng năm tổ chức các hoạt động nhân Ngày Sách Việt Nam như triển lãm. Trưng bày sách hay, sách đẹp; phục vụ đọc sách miễn phí; tổ chức Tuần lễ sách với các hoạt động hội thảo, nói chuyện chuyên đề, tọa đàm về sách; giới thiệu sách, tổ chức các cuộc thi bình sách, trao tặng sách.

Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, công tác xây dựng xã hội học tập ở Hà Nội đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao dân trí, hỗ trợ và khuyến khích phát triển tài năng, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ xây dựng thủ đô văn minh giàu đẹp, góp phần phát triển kinh tế...

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt các nhiệm vụ của công tác xây dựng xã hội học tập, đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân của thành phố, nhất là tăng cường hơn nữa vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Qua đó góp phần tạo cơ hội và điều kiện cho người dân trong việc học tập và giúp mọi người nâng cao ý thức vươn lên trong học tập, học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

Minh Anh