Xử lý điểm nóng đất đai: Lấy đối thoại là yếu tố nòng cốt

29/05/2019

(Chinhphu.vn) - Chiều 29/5, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp giảng bài tại lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn Bí thư, Phó Bí thư quận, huyện, Thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 với chuyên đề “Kinh nghiệm xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự, điểm nóng về đất đai”.

Chủ tịch Thành phố Nguyễn Đức Chung giảng bài tại lớp bồi dưỡng. Ảnh: Thùy Linh

Trong bài giảng, Chủ tịch Thành phố Nguyễn Đức Chung đã nêu một số nguyên tắc chỉ đạo điều hành trong xử lý tình huống, đưa ra những ví dụ thực tiễn về “điểm nóng” đã xảy ra trên địa bàn Thành phố cũng như một số nước và cách xử lý tình huống mà Thành phố và các nước đã làm. Chủ tịch Thành phố cho rằng, nhiều nước trên thế giới đang phải đối mặt với xử lý “điểm nóng”, những vấn đề dân sinh búc xúc, vấn đề này phát sinh ngay trong cuộc sống, trong điều hành kinh tế-xã hội của một nhà nước, một địa phương…

“Chính vì vậy, xử lý điểm nóng phát sinh luôn là vấn đề song hành trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của chính quyền các cấp, từ kinh nghiệm đúc rút qua thực tiễn giải quyết”, Chủ tịch Thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Từ kinh nghiệm thực tiễn cũng như đúc kết từ lý luận trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định, trong biện pháp xử lý các điểm nóng về đất đai nói riêng, về các vấn đề dân sinh bức xúc nói chung, nguyên tắc cơ bản là phải bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo, kịp thời, chính xác, trên cơ sở tuân thủ quy định, quy trình giải quyết đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của các cấp ủy. Công tác chỉ đạo, điều hành cần đưa về một đầu mối, có sự phối hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn giữa các lực lượng.

Tại các điểm nóng về đất đai, cấp ủy, chính quyền cần cử những cán bộ thực sự có năng lực, chủ động lắng nghe nguyện vọng chính đáng của nhân dân, rà soát kỹ lưỡng cơ sở pháp lý, từ đó đề ra phương hướng, kế hoạch giải quyết đúng đắn, kịp thời, có phân công, phân nhiệm rõ ràng. Đặc biệt, trong nguyên tắc xử lý đất đai cần phải gắn liền với lịch sử.

Chủ tịch Thành phố Nguyễn Đức Chung cũng nhấn mạnh rằng, trong phương pháp xử lý, cần lấy tuyên truyền là biện pháp chính, tăng cường đối thoại là yếu tố nòng cốt bên cạnh việc áp dụng tổng hợp các biện pháp. Quá trình giải quyết các điểm nóng cần chú trọng đáp ứng những nhu cầu dân sinh của dân để hỗ trợ tháo gỡ những bất đồng trong nhận thức...

Cuối cùng, sau quá trình giải quyết các điểm nóng về an ninh trật tự liên quan đến đất đai, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị... cần tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm sâu sắc, qua đó đưa ra giải pháp có tính chất lâu dài, bền vững, không để tái diễn.

Thùy Linh