Xử lý nghiêm gian lận, trục lợi chính sách hỗ trợ tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi

30/11/2019

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp gian lận, trục lợi chính sách hỗ trợ tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Trước đó, UBND Thành phố nhận được Văn bản số 11/BCĐDTLCP, ngày 7-11-2019, của Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng, chống bệnh DTLCP về việc kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp gian lận, trục lợi chính sách hỗ trợ tiêu hủy do bệnh DTLCP. Trong đó cho biết, thời gian qua, các cơ quan truyền thông đã phản ánh tại một số địa phương có tình trạng kê khai chưa chính xác, có dấu hiệu gian lận, trục lợi chính sách của Nhà nước trong hỗ trợ tiêu hủy lợn do bệnh DTLCP, gây bức xúc trong dư luận, gây thiệt hại ngân sách của Nhà nước và làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh DTLCP.

Để chấm dứt tình trạng nêu trên, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống bệnh DTLCP đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ngành và UBND các cấp: Tổ chức rà soát, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác thống kê, báo cáo số liệu dịch bệnh, số liệu lợn buộc phải tiêu hủy và thực thi chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đặc biệt theo Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27-6-2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh DTLCP; kịp thời chấn chỉnh, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sai sót, gian lận, trục lợi chính sách hỗ trợ của Nhà nước…

UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tổ chức thực hiện đầy đủ, đúng quy định nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng, chống bệnh DTLCP tại văn bản nêu trên. Thanh tra thành phố cập nhật để tổ chức kiểm tra, rà soát theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 1316/TB-UBND về việc thông báo kết luận của UBND thành phố tại hội nghị giao ban kiểm điểm công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2019.

Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác thống kê, báo cáo số liệu dịch bệnh, số liệu lợn buộc phải tiêu hủy và thực thi chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi trên địa bàn thành phố; kịp thời tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND thành phố chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật các trường hợp sai sót, gian lận, trục lợi chính sách hỗ trợ của nhà nước.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở NN&PTNT và các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp tình hình sử dụng kinh phí để hỗ trợ cho người chăn nuôi, cũng như hỗ trợ lực lượng tham gia phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn thành phố; trong đó nêu chi tiết những vấn đề đã làm được, tồn tại, bất cập, đề xuất giải pháp khắc phục, tham mưu UBND thành phố báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng, chống bệnh DTLCP, trước ngày 30/11/2019.

Nguyên Phương