Xử lý nghiêm nếu tự ý chặt rễ cây trong quá thi công cải tạo, chỉnh trang hè đường

21/05/2020

(Chinhphu.vn) – Trước tình hình một số đơn vị thi công đã làm ảnh hưởng đến bộ rễ và chặt rễ cây bóng mát tiềm ẩn nguy cơ gẫy đổ đột ngột trong mùa mưa bão năm 2020, Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây bảo vệ hệ thống cây xanh trong quá trình cải tạo, chỉnh trang vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn Thành phố.

Nhằm bảo vệ hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội góp phần cải tạo môi trường, đáp ứng thẩm mỹ, mỹ quan, cảnh quan không gian xanh đô thị trên địa bàn Thành phố và khắc phục tồn tại trong quá thi công cải tạo, chỉnh trang hè đường, Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây chỉ đạo Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, UBND xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) làm ảnh hưởng đến hệ thống cây xanh, thảm cỏ trên địa bàn theo phân cấp quản lý; báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý và những nội dung vượt thẩm quyền về Sở Xây dựng Hà Nội (qua Thanh tra Sở Xây dựng) để xem xét, tổng hợp và xử lý những vi phạm vượt thẩm quyền theo quy định.

Đề nghị các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây trước khi triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang trên địa bàn Thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng, nhà thầu thi công chủ động phối hợp cùng Ban Duy tu các công trình Hạ tầng kỹ thuật đô thị - Sở Xây dựng và các đơn vị được giao quản lý duy tu, duy trì hệ thống cây xanh, thảm cỏ theo phân cấp quản lý để thống nhất phương án bảo vệ hệ thống cây xanh (các rễ cây) và vị trí quanh khu vực gốc cây nhằm giảm thiểu nguy cơ gãy đổ trong quá trình thi công cải tạo, chỉnh trang hè đường trên địa bàn Thành phố.

Sở Xây dựng giao Ban Duy tu các công trình Hạ tầng kỹ thuật đô thị tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị đang thực hiện khối lượng duy trì hệ thống cây xanh đô thị do Thành phố quản lý. 

Chủ động tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ để kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm hại đến hệ thống cây xanh, phối hợp nắm bắt kịp thời các hành vi xâm hại đến cây. Chỉ đạo các đơn vị được giao quản lý, duy trì hệ thống cây xanh phối họp cùng các Chủ đầu tư trồng bổ sung cây bóng mát tại các vị trí hố trống và thay thế cây chết kịp thời trong quá trình cải tạo chỉnh trang hè đường góp phần đảm bảo cảnh quan, không gian xanh đô thị trên địa bàn Thành phố.

Thanh tra Sở Xây dựng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) liên quan đến việc tự ý chặt các rễ cây trong quá thi công cải tạo, chỉnh trang hè đường làm ảnh hưởng đến chất lượng sinh trưởng, phát triển của cây và an toàn của hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố.

Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh và các đơn vị duy tu, duy trì hệ thống cây xanh, thảm cỏ được yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt, phối hợp cùng các Chủ đầu tư và theo dõi quá trình thực hiện công tác cải tạo, chỉnh trang hè đường ảnh hưởng đến các gốc cây bóng mát và thảm cỏ.

Minh Anh