Xử lý nghiêm vi phạm về tin nhắn rác, cuộc gọi rác

01/12/2020

(Chinhphu.vn) – Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, Sở đã có kế hoạch triển khai Nghị định 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (gọi tắt là Nghị định 91) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ đăng ký và vận hành sử dụng tên định danh "SoTTTTHaNoi" để nhắn tin, thông báo chủ thuê bao vi phạm Nghị định 91/2020/NĐ-CP đến Sở Thông tin và Truyền thông làm việc.

Đồng thời ban hành quyết định về "Quy trình xử lý đối với các số điện thoại nhắn tin rác, thực hiện cuộc gọi rác" và "Quy trình xử lý đối với các số điện thoại liên hệ trong các biển quảng cáo, rao vặt sai quy định" trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, từ ngày 1/3/2021, thành phố Hà Nội sẽ tiến hành thanh tra và xử lý vi phạm các doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ internet, dịch vụ thư điện tử.

Cùng với đó yêu cầu các đơn vị thực hiện tổ chức tuyên truyền, tập huấn về Nghị định 91, thông tin, hướng dẫn người sử dụng dịch vụ về cách thức chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; xây dựng các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Chia sẻ cơ sở dữ liệu về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; cung cấp thông tin thuê bao, thực hiện tạm ngừng/ngừng cung cấp dịch vụ, thu hồi địa chỉ điện tử được dùng để phát tán tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước. Tiếp nhận phản ánh về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định...

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng đề nghị Cục An toàn thông tin, Cục Viễn thông, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, các đơn vị trực thuộc Sở, UBND quận, huyện, thị xã và đặc biệt là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet... tham gia phối hợp với những nhiệm vụ triển khai Nghị định 91 của Chính phủ.

Minh Anh