Xử lý vi phạm đê điều còn thấp

21/01/2020

(Chinhphu.vn) - Mặc dù ngành nông nghiệp đã tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đê điều tuy nhiên, kết quả xử lý, giải tỏa các trường hợp vi phạm còn thấp.

Ảnh minh họa

Theo Sở NN&PTNT, trong năm 2019, trên địa bàn Thành phố đã phát sinh 14 sự cố sạt lở, hư hỏng công trình đê điều và đã báo cáo đề nghị xử lý kịp thời. Trong đó có 4 sự cố về kè; 4 sự cố sạt lở bờ sông; 5 sự cố về đê; 1 sự cố hư hỏng điếm canh đê. Công tác kiểm tra hệ thống đê, kè, cống, bờ bãi sông được thực hiện thường xuyên, các sự cố, hư hỏng công trình đê điều được phát hiện, báo cáo, đề xuất xử lý kịp thời và được UBND Thành phố cho lập dự án đầu tư xử lý.

Về công tác ngăn ngừa và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, năm 2019, trên địa bàn toàn Thành phố xảy ra 87 vụ vi phạm Luật Đê điều (từ 13/12/2018 đến 20/10/2019), giảm 83 vụ so với cùng kỳ năm 2018 (năm 2018: 170 vụ). Sở NN&PTNT đã chỉ đạo Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão đôn đốc các Hạt Quản lý đê tăng cường kiểm tra, phát hiện các vụ vi phạm. Đề nghị các cấp chính quyền kịp thời xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn. Đồng thời thường xuyên xuống địa bàn trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo và xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý. Tuy nhiên, kết quả xử lý, giải tỏa các trường hợp vi phạm còn thấp, chính quyền các quận, huyện, thị xã đã xử lý được 31 vụ. Trong đó 20 vụ của năm 2019, 11 vụ của năm 2018. Số vụ vi phạm phát sinh còn tồn đọng là 67 vụ.

Về phòng, chống thiên tai, Sở NN&PTNT đã tham mưu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Thành phố các văn bản liên quan đến công tác PCTT và TKCN năm 2019 như: Chỉ thị, Quyết định thành lập BCH, xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của BCH; Xây dựng Phương án hộ đê bảo vệ trọng điểm năm 2019 của Thành phố; Thành lập BCH và quyết định phê duyệt phương án Phòng, chống lụt bão công trình Cống Liên Mạc, Cống Long Tửu năm 2019… Triển khai nhiệm vụ công tác PCTT năm 2019; Tổ chức hội nghị Triển khai công tác PCTT và TKCN tới các xã, phường, thị trấn năm 2019; hội nghị thông tin báo chí Thành ủy... và các hội nghị đột xuất của Thành phố, Trung ương.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h tại Văn phòng BCH PCTT và TKCN Thành phố và trụ sở các Hạt Quản lý đê để theo dõi, cập nhật, tham mưu kịp thời các biện pháp phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn Thành phố.

Công tác Đê điều và Phòng chống thiên tai năm 2019 đến nay đảm bảo an toàn tuyệt đối, trong năm không có lũ lớn ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Thiện Tâm