Xuất nhập khẩu cải thiện nhưng vẫn sụt giảm so với cùng kỳ

27/07/2020

(Chinhphu.vn) – Mặc dù dịch bệnh ở nhiều quốc gia là đối tác lớn của Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động giao thương hàng hóa nên xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 7 có cải thiện so với tháng trước nhưng vẫn sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa

Theo Sở Công Thương Hà Nội, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7 ước tính đạt 1.437 triệu USD, tăng 2,1% so với tháng trước và giảm 17,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực trong nước đạt 931 triệu USD, tăng 2,2% và giảm 19,8%; khu vực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 506 triệu USD, tăng 1,8% và giảm 11,7%. 9/12 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ: Xăng, dầu giảm 48,9%; máy móc thiết bị phụ tùng giảm 22,1%; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 45,9%; hàng dệt may giảm 21,8%; giày dép và sản phẩm từ da giảm 21,3%...

Bên cạnh đó, nhóm hàng nông sản có kim ngạch xuất khẩu tháng 7 tăng cao 35% so với cùng kỳ (trong đó gạo tăng 119,2%); thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh tăng 4,1%; máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện tăng 0,2%. 

Tính chung 7 tháng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 8.291 triệu USD, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 5.057 triệu USD, giảm 3,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 3.234 triệu USD, giảm 13,8%. Một số mặt hàng chủ yếu có kim ngạch xuất khẩu giảm trong 7 tháng là xăng, dầu đạt 467 triệu USD, giảm 43%; điện thoại và linh kiện đạt 105 triệu USD, giảm 31,7%; dệt may đạt 1.022 triệu USD, giảm 14,7%; nông sản đạt 524 triệu USD, giảm 14,6%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 658 triệu USD, giảm 14,4%; máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện đạt 1.226 triệu USD, giảm 13,9%; máy móc, thiết bị phụ tùng đạt 883 triệu USD, giảm 13,6%.

Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng như hàng gốm sứ đạt 118 triệu USD, tăng 9,9%; gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt 293 triệu USD, tăng 3,6%; hàng hóa khác đạt 2.659 triệu USD, tăng 19,4%.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 7 ước tính đạt 2.558 triệu USD, tăng 3,5% so với tháng trước và giảm 10,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 1.998 triệu USD, tăng 3,7% và giảm 12,7%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 560 triệu USD, tăng 2,8% và giảm 3,7%. Một số mặt hàng có giá trị nhập khẩu lớn: Máy móc thiết bị, phụ tùng đạt 460 triệu USD, tăng 3,4% và giảm 8,2%; máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện đạt 200 triệu USD, tăng 1,1% và giảm 12,3%; xăng, dầu đạt 200 triệu USD, tăng 6,6% và giảm 39,2%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 117 triệu USD, tăng 3,2% và giảm 60,8%.

Tính chung 7 tháng năm 2020, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 16,3 tỷ USD, giảm 9,2% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 12,6 tỷ USD, giảm 11,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 3,7 tỷ USD, tăng 1,6%. Một số mặt hàng có giá trị nhập khẩu lớn trong 7 tháng năm nay: Máy móc thiết bị phụ tùng đạt 2.936 triệu USD, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm trước; máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện đạt 1.209 triệu USD, giảm 19,5%; xăng dầu 1.201 triệu USD, giảm 38,4%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 791 triệu USD, giảm 38,3%; sắt thép đạt 780 triệu USD, giảm 14,3%; chất dẻo đạt 648 triệu USD, giảm 7,7%; hàng điện gia dụng và linh kiện đạt 495 triệu USD, tăng 25%.

Minh Anh