Chức danh chủ chốt HĐND, UBND phải là người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

23/06/2021

(Chinhphu.vn) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, các đồng chí được giới thiệu vào nguồn nhân sự HĐND, UBND phải là những đồng chí đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, có chuyên môn đào tạo phù hợp, có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc chung, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

* Phiên họp đầu tiên HĐND TP. Hà Nội khóa XVI sẽ bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Gia Huy

Sáng 23/6, phát biểu tại phiên họp thứ nhất HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, kỳ họp lần này được diễn ra trong bối cảnh toàn Thành phố đang thực hiện rất tích cực, hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội.

Kỳ họp HDND lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng bởi bên cạnh việc cho ý kiến và quyết nghị các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố và Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2021-2026…; HĐND sẽ quyết nghị những vấn đề quan trọng, cấp bách của Thủ đô, đó là: Thông qua Nghị quyết về: Điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách quận, thị xã, phường khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị và Nghị quyết về một số cơ chế chi đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đặt lên vai HĐND, các đại biểu HĐND là rất nặng nề. Trước mắt, để đảm bảo tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND khóa 16 với nhiều nội dung lớn, thời gian không nhiều, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu cần phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri thành phố.

Về công tác nhân sự, tại kỳ họp này, HĐND Thành phố bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND và các cơ quan của HĐND Thành phố, Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân Thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, các đồng chí được giới thiệu vào nguồn nhân sự nói trên là những đồng chí đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, có chuyên môn đào tạo phù hợp, có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc chung, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có quá trình rèn luyện, phấn đấu và khẳng định được vai trò, hiệu quả trên lĩnh vực công tác được phân công, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

"Vì vậy, các đại biểu HĐND cần tập trung nghiên cứu kỹ, thảo luận dân chủ và lựa chọn bầu được người có đức, có tài, có năng lực để đảm đương, gánh vác các trọng trách trong bộ máy của HĐND và UBND Thành phố trong nhiệm kỳ 2021 - 2026", Bí thư Hà Nội nhấn mạnh.

Đối với kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2021 - 2026, để đảm bảo tính liên tục, kịp thời, phù hợp với chương trình công tác toàn khóa của HĐND Thành phố; tại kỳ họp này, Thường trực HĐND Thành phố đã xây dựng và trình HĐND Thành phố về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đại biểu cần thảo luận kỹ về nội dung, số lượng, thời gian của các kỳ họp để đảm bảo khoa học, có tính khả thi, bao quát được các vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và lượng hóa, dự báo được các vấn đề có thể phát sinh của Thành phố trong thời gian tới.

Về Nghị quyết về điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách quận, thị xã, phường khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị và Nghị quyết về một số cơ chế chi đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu đây là các nội dung hết sức quan trọng, cần thực hiện ngay để triển khai Nghị quyết 97 của Quốc hội và cụ thể hóa Nghị định 32 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/7/2021); đồng thời, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả, kịp thời hỗ trợ, động viên các lực lượng ở tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị cần tiếp tục đổi mới toàn diện hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, nâng cao chất lượng kỳ họp, bảo đảm quyết định kịp thời các vấn đề lớn, quan trọng, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn, yêu cầu phát triển của Thủ đô, có tính khả thi cao để đảm bảo nghị quyết đi vào cuộc sống ngay sau khi ban hành. Công tác giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND cần có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, chăm lo đời sống nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Các đồng chí đại biểu HĐND cần bắt tay ngay vào việc thực hiện Chương trình hành động của mình, nỗ lực hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, mở rộng các hình thức tiếp xúc cử tri, kịp thời nắm bắt thông tin, tâm tư, ý nguyện của cử tri, xem xét giải quyết có hiệu quả các kiến nghị của cử tri, nhất là các yêu cầu dân sinh bức xúc.

Tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Phối hợp chặt chẽ hoạt động của HĐND với UBND, MTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội cùng các ngành, các cấp trong hệ thống chính trị của Thành phố.

Đối với hoạt động của UBND Thành phố: Cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của UBND và cơ quan hành chính các cấp. Qua đó, đề nghị UBND Thành phố cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy hiệu lực hiệu quả, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17, 10 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy, Chương trình hành động của Đảng bộ Thành phố và nghị quyết HĐND Thành phố để triển khai, cụ thể hóa các nội dung và tổ chức thực hiện có hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội mong đợi HĐND, UBND Thành phố tiếp tục có những đổi mới, sáng tạo và những đóng góp ngày càng thực chất nhằm không ngừng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Gia Huy