Tìm giải pháp bảo tồn, tôn tạo Hoàng thành Thăng Long

(20/04/2016

(Chinhphu.vn) - Sau hơn 5 năm tiến hành khảo cổ, nghiên cứu và bảo quản tạm thời, quy hoạch tổng thể Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long đã được phê duyệt nhằm bảo tồn lâu dài các di chỉ khảo cổ học đã phát lộ, qua đó tạo điều kiện cho việc tiếp tục nghiên cứu và quảng bá khu di tích.