ủy viên bộ chính trị
BÍ THƯ THÀNH ỦY THÀNH PHỐ Hà nội

Đinh Tiến Dũng

Họ và tên
Đinh Tiến Dũng
Ngày sinh
10/5/1961
Ngày vào Đảng
5/1/1987
Quê quán
xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Dân tộc
Kinh
Chức vụ
  • • Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII
  • • Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII
  • • Bí thư Thành ủy Hà Nội (từ 4/2021)
  • • Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV
Trình độ
Lý luận chính trị
Cao cấp
Trình độ
chuyên môn
  • • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
  • • Cử nhân Kinh tế

Tóm tắt quá trình công tác

3/1983 - 4/1987

Cán bộ Phòng Tài vụ, Tổng Công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng

5/1987 - 4/1988

Phó Kế toán trưởng, Công ty Xây dựng thủy công, Tổng Công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng

5/1988 - 5/1989

Phó Kế toán trưởng, Công ty Cung ứng vật tư, Tổng Công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng

6/1989 - 11/1991

Kế toán trưởng, Công ty Cung ứng vật tư, Tổng Công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng

12/1991 - 3/1993

Kế toán trưởng, Công ty Xây dựng Sông Đà 1, Tổng Công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng

4/1993 - 10/1997

Đảng ủy viên, Kế toán trưởng, Tổng Công ty Thủy tinh và gốm xây dựng (Viglacera), Bộ Xây dựng

10/1997 - 5/2003

Vụ trưởng Vụ Kinh tế tài chính, Bộ Xây dựng

6/2003 - 5/2008

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng

6/2008 - 10/2010

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên

10/2010 - 7/2011

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

8/2011 - 5/2013

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước

6/2013 - 3/2021

Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Từ tháng 7/2016 là Đại biểu Quốc hội khóa XIV

4/2021 - nay

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội

6/2021

Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Top