Chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

(Chinhphu.vn) - Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hà Nội xác định là khâu đột phá, góp phần tạo nền tảng quan trọng để Thủ đô thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững.

Top