Tối ưu hoá trải nghiệm người dùng đối với 100% DVC trực tuyến

Tối ưu hoá trải nghiệm người dùng đối với 100% DVC trực tuyến

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 165/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng TP. Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Gần 100% hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn

Gần 100% hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn

12/07/2022 11:18

(Chinhphu.vn) - Trong Quý II năm 2022, tổng số hồ sơ TP. Hà Nội tiếp nhận là trên 1 triệu hồ sơ. Trong đó, hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,78%.

Tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng cải cách hành chính

Tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng cải cách hành chính

02/05/2022 09:15

(Chinhphu.vn) - Hà Nội đang tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, hướng tới mục tiêu trở thành 1 trong 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử vào năm 2025.

Hà Nội: Sở Tài chính, quận Cầu Giấy đứng đầu về chỉ số CCHC

Hà Nội: Sở Tài chính, quận Cầu Giấy đứng đầu về chỉ số CCHC

28/04/2022 11:36

(Chinhphu.vn) - Theo công bố của TP. Hà Nội sáng nay (28/4), Sở Tài chính và quận Cầu Giấy đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính của các sở, cơ quan tương đương sở và UBND các quận, huyện, thị xã năm 2021.

Mô hình chính quyền đô thị: Mang lại hiệu quả trong quản lý, điều hành

Mô hình chính quyền đô thị: Mang lại hiệu quả trong quản lý, điều hành

30/03/2022 11:01

(Chinhphu.vn) - Những thay đổi qua gần một năm triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội trong cơ chế quản lý và sắp xếp đội ngũ công chức UBND cấp phường đã và đang mang lại hiệu quả bước đầu trong quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính.

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến, góp phần chuyển đổi số quốc gia

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến, góp phần chuyển đổi số quốc gia

26/03/2022 11:21

(Chinhphu.vn) - Để phục vụ chuyển đổi số quốc gia, TP. Hà Nội xác định rõ trách nhiệm khi được Chính phủ chọn làm điểm, làm mẫu theo Đề án 06 của Chính phủ. 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu đang được Hà Nội hoàn thiện để tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia từ nay đến tháng 5/2022.

Cần cách làm khoa học, sáng tạo trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Cần cách làm khoa học, sáng tạo trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

24/03/2022 14:20

(Chinhphu.vn) - Đoàn Giám sát HĐND TP. Hà Nội đề nghị quận Cầu Giấy và các đơn vị xác định cụ thể mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm làm cơ sở đánh giá công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí; có cách làm khoa học, sáng tạo và đề cao trách nhiệm nêu gương của những người đứng đầu.

Hà Nội phấn đấu chỉ số cải cách hành chính nằm trong top 10 cả nước

Hà Nội phấn đấu chỉ số cải cách hành chính nằm trong top 10 cả nước

14/03/2022 15:37

(Chinhphu.vn) - Nhiều giải pháp đang được các sở, ngành, địa phương của Hà Nội thực hiện để phấn đấu năm 2022 Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) nằm trong tốp 10 đứng đầu cả nước, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng 5 bậc so với năm 2021.

Thiết lập hệ thống CNTT đồng bộ để xây dựng thành phố thông minh

Thiết lập hệ thống CNTT đồng bộ để xây dựng thành phố thông minh

08/03/2022 10:56

(Chinhphu.vn) - Các hệ thống nền tảng cho phát triển Chính quyền số đang được TP. Hà Nội đẩy mạnh triển khai, cùng với đó là ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công, tạo nền tảng xây dựng thành phố thông minh, hiện đại…

Hà Nội triển khai nhiều trọng tâm CCHC phục vụ người dân

Hà Nội triển khai nhiều trọng tâm CCHC phục vụ người dân

06/03/2022 11:51

(Chinhphu.vn) - Xác định cải cách hành hành chính là động lực then chốt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, ngay từ quý I/2022, TP. Hà Nội đang tập trung chỉ đạo, triển khai một số đề án, nhiệm vụ cải cách hành chính cụ thể để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

Từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển chính quyền điện tử

Từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển chính quyền điện tử

03/03/2022 11:23

(Chinhphu.vn) - TP. Hà Nội đã xác định ưu tiên xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số là nhiệm vụ trọng tâm trong cải cải hành chính, tạo khung pháp lý cho việc xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, đưa ra các giải pháp để thực hiện cải cách hành chính, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Tạo chuyển biến về cải cách hành chính để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Tạo chuyển biến về cải cách hành chính để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

18/02/2022 14:41

(Chinhphu.vn) - Với nhiều giải pháp, quyết tâm từ đầu năm, TP. Hà Nội tin tưởng công tác cải cách (CCHC) trong năm 2022 và các năm tới sẽ tiếp tục có nhiều chuyển biến rõ nét, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô.

Tiếp tục cải cách hành chính mạnh mẽ để hỗ trợ doanh nghiệp

Tiếp tục cải cách hành chính mạnh mẽ để hỗ trợ doanh nghiệp

12/02/2022 10:34

(Chinhphu.vn) - Thành phố Hà Nội luôn xác định, cải cách hành chính (CCHC) là một trong những giải pháp trọng tâm để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Cải cách hành chính: Thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền

Cải cách hành chính: Thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền

07/02/2022 08:41

(Chinhphu.vn) - Dù phải tập trung cao độ cho công tác chống dịch, cải cách hành chính được TP. Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm thời gian qua và tiếp tục được đẩy mạnh nhằm cải thiện, nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền năm 2022 và các năm tiếp theo.

Tiếp tục phương châm 'rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả'

Tiếp tục phương châm 'rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả'

05/02/2022 08:37

(Chinhphu.vn) - Kế hoạch gồm 5 nhóm nội dung triển khai thực hiện trong năm 2022. Đáng chú ý, Thành phố sẽ phấn đấu từng bước hoàn thành các chỉ tiêu của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2021-2030.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng

02/01/2022 14:50

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Hà Nội.

Xây dựng mô hình mẫu ‘Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC hiện đại’

Xây dựng mô hình mẫu ‘Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC hiện đại’

15/12/2021 08:54

(Chinhphu.vn) - Nhiệm vụ này dự kiến sẽ thực hiện trong quý I-2022 nhằm thực hiện tốt hơn nữa cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực đất đai

Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực đất đai

29/10/2021 09:35

(Chinhphu.vn) - Theo Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội, một số TTHC trong lĩnh vực đất đai đã được lồng ghép hoặc liên thông nên giảm thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (từ 30 ngày xuống 14 ngày); tình trạng tồn đọng hồ sơ quá hạn đã cơ bản chấm dứt; tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở một số địa phương đã tăng nhanh.

100% số hồ sơ liên quan đến TTHC phải được giải quyết đúng hạn

100% số hồ sơ liên quan đến TTHC phải được giải quyết đúng hạn

27/12/2019 11:52

(Chinhphu.vn) - Theo Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020 của thành phố Hà Nội, Thành phố đặt chỉ tiêu 100% các kiến nghị, phản ánh của người dân, tổ chức và doanh nghiệp được tiếp nhận, xử lý giải quyết kịp thời, đúng thời gian theo quy định pháp luật; 100% số hồ sơ liên quan đến TTHC được giải quyết đúng hạn và trước hạn.

Sở KH&ĐT thí điểm ứng dụng mô hình cơ quan điện tử

16/07/2019 11:21

(Chinhphu.vn) - Thông qua mô hình này, việc xử lý công việc giữa các phòng, ban thuộc Sở sẽ có sự liên thông chặt chẽ cũng như nhanh chóng và thuận tiện. Hồ sơ được theo dõi và thống kê xuyên suốt từ khâu tiếp nhận đến khâu thụ lý, phát hành, trả kết quả và lưu trữ…

Top