Các ngân hàng tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn

Các ngân hàng tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn

21/01/2022 14:03

(Chinhphu.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và định hướng điều hành của NHNN, các TCTD trên địa bàn Hà Nội tiếp tục tập trung vào việc bảo đảm đáp ứng nhu cầu tín dụng cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ cho khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hà Nội: Vốn huy động của các tổ chức tín dụng tiếp tục tăng trưởng

Hà Nội: Vốn huy động của các tổ chức tín dụng tiếp tục tăng trưởng

23/12/2021 17:00

(Chinhphu.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội trong tháng 12 tiếp tục tập trung vào việc đảm bảo đáp ứng nhu cầu tín dụng cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ cho khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Top