Huy động vốn tín dụng của Hà Nội tiếp tục tăng trưởng

Huy động vốn tín dụng của Hà Nội tiếp tục tăng trưởng

(Chinhphu.vn) - Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hà Nội, trong tháng 2/2023, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố tiếp tục tăng trưởng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu cấp tín dụng và chấp hành các quy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn.

Tiếp tục các giải pháp giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng

Tiếp tục các giải pháp giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng

21/03/2023 08:05

(Chinhphu.vn) - Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP. Hà Nội, trong quý I/2023, Chi nhánh tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng góp phần hạn chế tín dụng đen đi đôi với việc tuân thủ quy định của pháp luật.

Huy động vốn tín dụng tiếp tục tăng

Huy động vốn tín dụng tiếp tục tăng

25/11/2022 15:02

(Chinhphu.vn) - Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hà Nội, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn 11 tháng năm 2022 tiếp tục tăng trưởng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu cấp tín dụng và chấp hành các quy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn.

Tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng

Tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng

28/07/2022 20:31

(Chinhphu.vn) - Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP Hà Nội, tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn đến nay ước đạt 2.833.577 tỷ đồng, tăng 9,58% so với 31/12/2021.

Đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái tài chính số

Đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái tài chính số

18/06/2022 08:21

(Chinhphu.vn) - Diễn đàn Dịch vụ Tài chính & Ngân hàng mở 2022 có chủ đề Phát triển Hệ sinh thái Tài chính số tại Việt Nam - Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng và bứt phá vừa diễn ra tại TPHCM nhằm đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái tài chính số tại Việt Nam.

Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng tăng

Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng tăng

25/04/2022 20:27

(Chinhphu.vn) - Đến 30/4/2022, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn TP. Hà Nội dự kiến đạt 4.401.573 tỷ đồng, tăng 3,54% so với 31/12/2021.

Phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách

Phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách

14/04/2022 09:11

(Chinhphu.vn) - Theo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Hà Nội, dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị-xã hội đều tăng so với đầu năm cho thấy có sự phối hợp để triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách.

Dư nợ của các tổ chức tín dụng tăng trong quý I

Dư nợ của các tổ chức tín dụng tăng trong quý I

24/03/2022 19:01

(Chinhphu.vn) - Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội, tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố đến 31/3/2022 ước đạt 2.550.796 tỷ đồng, tăng 2,76% so với 31/12/2021.

Tháng 2/2022, tổng nguồn vốn huy động của Hà Nội đạt hơn 4.322 nghìn tỷ đồng

Tháng 2/2022, tổng nguồn vốn huy động của Hà Nội đạt hơn 4.322 nghìn tỷ đồng

28/02/2022 22:22

(Chinhphu.vn) - Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hà Nội, trong tháng 2, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng, bảo đảm đáp ứng nhu cầu cấp tín dụng và chấp hành các quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn.

Hỗ trợ người nghèo qua 16 chương trình tín dụng

Hỗ trợ người nghèo qua 16 chương trình tín dụng

11/02/2022 18:40

(Chinhphu.vn) - Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội Phạm Văn Quyết cho biết, tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH Thành phố năm 2021 đạt trên 5 nghìn tỷ đồng với 117,3 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn thông qua 16 chương trình tín dụng.

Các ngân hàng tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn

Các ngân hàng tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn

21/01/2022 14:03

(Chinhphu.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và định hướng điều hành của NHNN, các TCTD trên địa bàn Hà Nội tiếp tục tập trung vào việc bảo đảm đáp ứng nhu cầu tín dụng cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ cho khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hà Nội: Vốn huy động của các tổ chức tín dụng tiếp tục tăng trưởng

Hà Nội: Vốn huy động của các tổ chức tín dụng tiếp tục tăng trưởng

23/12/2021 17:00

(Chinhphu.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội trong tháng 12 tiếp tục tập trung vào việc đảm bảo đáp ứng nhu cầu tín dụng cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ cho khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Top