Vốn tín dụng chính sách tăng

12/07/2023 9:58 AM

(Chinhphu.vn) - Theo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 30/6/2023, tổng nguồn vốn hoạt động tại Chi nhánh đạt 113.670 tỷ đồng, tăng 896 tỷ đồng so với đầu năm.

Vốn tín dụng chính sách tăng - Ảnh 1.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Nội đã giải ngân cho hơn 64.000 lượt khách hàng vay vốn. Ảnh: Ngân hàng Chính sách xã hội

Trong đó, Nguồn vốn nhận ủy thác của ngân sách Thành phố đạt 6.306 tỷ đồng, tăng 155 tỷ đồng so với đầu năm; nguồn vốn nhận ủy thác của ngân sách quận, huyện, thị xã đạt 846 tỷ đồng, tăng 95 tỷ đồng so với đầu năm với 28/30 đơn vị cấp huyện đã chuyển vốn ủy thác sang NHCSXH.

Chi nhánh đã giải ngân cho hơn 64.000 lượt khách hàng vay vốn, trong đó, tập trung chủ yếu ở một số chương trình tín dụng, như: Cho vay giải quyết việc làm trên 47.000 lượt khách hàng, góp phần thu hút trên 47.500 lao động; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường gần 16.500 lượt hộ, hỗ trợ cải tạo và xây mới gần 33.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh; 84 lượt khách hàng vay vốn cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg và 5 lượt khách hàng để mua máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến cho học sinh, sinh viên, cho vay đối với 18 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; 38 khách hàng vay vốn để xây mới, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

Doanh số thu nợ đạt 2.155 tỷ đồng, bằng 71% doanh số cho vay. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến 30/6/2023 13.615 tỷ đồng với 262.581 khách hàng đang vay vốn, tăng 884 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 6,9%.

Các chương trình tín dụng chính sách giải ngân qua NHCSXH đã góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô, thực sự là công cụ, giải pháp đắc lực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, hạn chế tín dụng đen và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.

Tăng trưởng đi đôi với củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng, đến 30/6/2023, nợ quá hạn của Chi nhánh là 2.211 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,016% tổng dư nợ, giảm 29 triệu đồng so với đầu năm. 

Toàn Thành phố có 14 đơn vị cấp huyện và 529/579 xã, phường, thị trấn không có nợ quá hạn, tăng 03 đơn vị cấp huyện và 05 xã không có nợ quá hạn so với đầu năm.

Theo đại diện lãnh đạo Ngân hàng chính sách Xã hội Hà Nội, từ nay đến cuối năm, NHCSXH thành phố Hà Nội phát động thi đua tới toàn thể cán bộ, nhân viên người lao động thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi nhánh sẽ tích cực phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND Thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 04/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hà Nội; phối hợp với UBND cấp xã xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2024 và giai đoạn 2024-2026; phối hợp với Chính quyền địa phương và cơ quan LĐTB&XH các cấp rà soát nhu cầu vay vốn làm cơ sở tham mưu UBND Thành phố bố trí ngân sách bổ sung vốn ủy thác qua Chi nhánh NHCSXH để cho vay đáp ứng nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn năm 2024.

Minh Anh

Top