Hà Nội: Tín dụng tăng trưởng, nhiều chính sách lãi suất linh hoạt

29/05/2024 1:45 PM

(Chinhphu.vn) - Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hà Nội, ước đến cuối tháng 5/2024, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn Thành phố đạt 5.315 nghìn tỷ đồng, tăng 0,15% so với tháng trước và giảm 0,38% so với thời điểm kết thúc năm 2023.

Hà Nội: Tín dụng tăng trưởng, nhiều chính sách lãi suất linh hoạt- Ảnh 1.

Tháng 5, chương trình nông nghiệp, nông thôn chiếm 8,93%;Cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp chiếm 15,05% trong tổng dư nợ cho vay nền kinh tế.

Trong đó, tiền gửi đạt 4.674 nghìn tỷ đồng , tăng 0,16% và tăng 0,08%; phát hành giấy tờ có giá đạt 641 nghìn tỷ đồng, tăng 0,03% và giảm 3,64%.

Ước đến cuối tháng 5/2024, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Thành phố đạt 3.801 nghìn tỷ đồng, tăng 1,14% so với tháng trước và tăng 5,09% so với thời điểm kết thúc năm 2023, trong đó dư nợ ngắn hạn đạt 1.604 nghìn tỷ đồng, tăng 1,3% và tăng 6,61%; dư nợ trung hạn và dài hạn đạt 2.197 nghìn tỷ đồng, tăng 1,03% và tăng 4,01%.

Tính đến cuối tháng 5/2024, tỷ lệ nợ xấu của các TCTD chiếm 1,9% trong tổng dư nợ. Các TCTD trên địa bàn chú trọng tăng trưởng tín dụng, đưa ra nhiều chương trình, gói tín dụng ưu đãi, áp dụng các . Tình hình thanh khoản của các TCTD trên địa bàn đảm bảo.

Dư nợ cho vay theo chương trình tín dụng trên địa bàn Thành phố: Cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp chiếm 15,05% trong tổng dư nợ cho vay nền kinh tế; cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 18,9%; 

Chương trình nông nghiệp, nông thôn chiếm 8,93%; cho vay xuất khẩu chiếm 5,14%; cho vay công nghiệp hỗ trợ chiếm 2,32%; cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 0,36%; cho vay chính sách xã hội chiếm 0,43%.

Tháng 5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục khuyến khích các Tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, thực hiện chính sách giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. Lãi suất cho vay bình quân của NHTM trong nước với các khoản vay cũ và mới còn dư nợ ở mức 7,5-9,7%/năm.

Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) bình quân khoảng 3,6%/năm theo quy định của NHNN.

Lãi suất tiền gửi tác động theo đó phổ biến ở mức 0,1 - 0,5%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 1,8 - 3,3%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 3 - 5,2%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 4,1 - 5,7%/năm.

 Minh Anh

Top