Năm 2024, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tín dụng tối thiểu đạt khoảng 8%-10%

31/01/2024 10:09 AM

(Chinhphu.vn) - Theo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP. Hà Nội, năm 2024, Chi nhánh phấn đấu dư nợ hoàn thành trên 99% kế hoạch được Trung ương và Thành phố giao, tốc độ tăng trưởng tín dụng tối thiểu đạt khoảng 8%-10% so với năm 2023.

Năm 2024, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tín dụng tối thiểu đạt khoảng 8%-10%- Ảnh 1.

Vốn tín dụng chính sách đã góp phần thực hiện các mục tiêu về giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: VGP/Minh Anh

Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, tạo tiệc làm, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội của thành phố năm 2024.

Cùng với đó, trong năm 2024, Chi nhánh tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương bố trí nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay. Đảm bảo đủ nguồn vốn đáp ứng cơ bản nhu cầu vay của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng được giao năm 2024; tăng trưởng dư nợ gắn với quan tâm nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng công tác ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội, hiệu quả hoạt động của các điểm giao dịch tại các xã, phường, thị trấn. Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác đối chiếu, phân loại nợ theo định kỳ…

Năm 2023, vốn tín dụng chính sách đã góp phần thực hiện các mục tiêu về giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Hà Nội, với tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 14.161 tỷ đồng, gần 267 nghìn khách hàng đang vay vốn.

Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Đào Sỹ Hải cho biết, tính đến 31/12/2023, tổng dư nợ các chương trình tín dụng ủy thác qua Chi nhánh đạt 14.161 tỷ đồng, gần 267 nghìn khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn đang vay vốn, tăng 1.430 tỷ đồng. Tỷ lệ tăng trưởng là 11,2% và hoàn thành 99,9% kế hoạch tăng trưởng được giao năm 2023.

Tăng trưởng dư nợ đi đôi với quan tâm thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; đến cuối năm 2023, nợ quá hạn của chi nhánh là 2,3 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,016% trên tổng dư nợ tín dụng. Toàn Chi nhánh có 14 đơn vị cấp huyện không có nợ quá hạn, tăng 3 đơn vị so với đầu năm; 533/579 xã, phường, thị trấn không có nợ quá hạn, tăng 9 xã so với đầu năm.

Thông qua các chương trình tín dụng chính sách giải ngân trong năm 2023 đã giúp cho 87 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn; 80.507 lượt khách hàng vay vốn giải quyết việc làm, góp phần thu hút, tạo việc làm cho 84.000 lao động; hỗ trợ vốn cho 296 lượt học sinh, sinh viên (HSSV) trang trải chi phí học tập, 5 lượt học sinh sinh viên mua máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Minh Anh

Top