Tín dụng trên địa bàn Hà Nội tăng 4,38%

29/12/2023 6:38 PM

(Chinhphu.vn) - Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP. Hà Nội, tổng nguồn vốn huy động của các Tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố ước tính đến cuối tháng 12/2023 đạt 5.181 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 4,38% so với thời điểm kết thúc năm 2022.

Tín dụng trên địa bàn Hà Nội tăng 4,38%- Ảnh 1.

Trong đó tiền gửi đạt 4.576 nghìn tỷ đồng, tăng 1,23% và tăng 6,11%; phát hành giấy tờ có giá đạt 605 nghìn tỷ đồng, tăng 0,1% và giảm 7,05%.

Đáng chú ý, trong tháng 12, các Tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định về lãi suất do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định. Trong tháng lãi suất huy động tiền gửi bằng VND giảm nhẹ so với tháng trước đối với kỳ hạn trên 6 tháng, phổ biến ở mức 0,1 - 0,5%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 2,9 - 4,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 3,9 - 6,2%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 5,1 - 6,5%/năm.

Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) bình quân khoảng 4%/năm theo quy định của NHNN. Lãi suất cho vay bình quân của NHTM trong nước đối với các khoản vay cũ và mới còn dư nợ ở mức 8,6 - 10,5%/năm.

Cũng theo NHNN Việt Nam chi nhánh TP. Hà Nội, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Thành phố ước tính đến cuối tháng 12/2023 đạt 3.361 nghìn tỷ đồng, tăng 0,24% so với tháng trước và tăng 14,07% so với thời điểm kết thúc năm 2022, trong đó dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 1.346 nghìn tỷ đồng, tăng 0,58% và tăng 12,77%; dư nợ trung hạn và dài hạn đạt 2.015 nghìn tỷ đồng, tăng 0,01% và tăng 14,95%.

Các TCTD tích cực nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro thông qua việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm nhằm phát hiện các khoản vay có vấn đề trước khi phát sinh tình trạng nợ xấu. Tính đến cuối năm 2023, tỷ lệ nợ xấu của các TCTD chiếm 1,98% trong tổng dư nợ.

Về dư nợ cho vay theo chương trình tín dụng trên địa bàn Thành phố, tính đến 31/12/2023, cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 606,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 19,06% trong tổng dư nợ cho vay nền kinh tế; cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đạt 553,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 16,46%; chương trình nông nghiệp, nông thôn đạt 286,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 9%; cho vay xuất khẩu đạt 164,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 5,18%; cho vay công nghiệp hỗ trợ đạt 74,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 2,35%; cho vay chính sách xã hội đạt 13,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,43%; cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 11,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,36%.

Trong năm 2023, các ngân hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thực hiện tốt chương trình hỗ trợ lãi suất 2% đối với các khoản vay thương mại cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gặp khó khăn theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN. Đến nay doanh số giải ngân lũy kế là 45,1 nghìn tỷ đồng, dư nợ cho vay gần 15 nghìn tỷ đồng, số tiền đã hỗ trợ lãi suất là 193 tỷ đồng.

Minh Anh

Top