Hoạt động tín dụng ngân hàng tiếp tục tăng trưởng

02/10/2023 3:23 PM

(Chinhphu.vn) - Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội, đến cuối tháng 9/2023, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Thành phố đạt 3.219 nghìn tỷ đồng, tăng 0,35% so với tháng trước và tăng 9,27% so với thời điểm kết thúc năm 2022.

Hoạt động tín dụng ngân hàng tiếp tục tăng trưởng - Ảnh 1.

Tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Ảnh: VGP

Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 1.323 nghìn tỷ đồng, tăng 0,38% và tăng 10,85%; dư nợ trung hạn và dài hạn đạt 1.896 nghìn tỷ đồng, tăng 0,33% và tăng 8,19%.

Các tổ chức tín dụng (TCTD) tích cực nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro thông qua việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm nhằm phát hiện các khoản vay có vấn đề trước khi phát sinh tình trạng nợ xấu. Tính đến cuối tháng 9/2023, tỷ lệ nợ xấu của các TCTD chiếm 2,08% trong tổng dư nợ.

Dư nợ cho vay theo chương trình tín dụng trên địa bàn Thành phố, cụ thể: Cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp chiếm 18,28% trong tổng dư nợ cho vay nền kinh tế; cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 8,47%; chương trình nông nghiệp, nông thôn chiếm 8,49%; cho vay xuất khẩu chiếm 8,63%; cho vay công nghiệp hỗ trợ chiếm 7,56%; cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 6,63%.

Trong 9 tháng năm, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các Ngân hàng Thương mại thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất 2% đối với các khoản vay thương mại cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội tiếp tục nắm bắt và tổng hợp những khó khăn vướng mắc của Ngân hàng Thương mại trên địa bàn trong quá trình triển khai thực hiện hỗ trợ lãi suất, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND Thành phố để có biện pháp xử lý kịp thời.

Ước đến cuối tháng 9/2023, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn Thành phố ước tính đạt 4.886 nghìn tỷ đồng, tăng 0,24% so với tháng trước và giảm 1,56% so với thời điểm kết thúc năm 2022, trong đó tiền gửi đạt 4.335 nghìn tỷ đồng, tăng 0,25% và tăng 0,52%; phát hành giấy tờ có giá đạt 551 nghìn tỷ đồng, tăng 0,1% so với tháng trước và giảm 15,36% so với thời điểm 31/12/2022.

Minh Anh

Top