Hà Nội: Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước hơn 220 nghìn tỷ đồng

29/06/2023 8:51 PM

(Chinhphu.vn) - Theo Cục thống kê Hà Nội, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Hà Nội 6 tháng đầu năm 2023 ước thực hiện trên 220 nghìn tỷ đồng, đạt 62,4% dự toán pháp lệnh năm và tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm ước hơn 220 nghìn tỷ đồng - Ảnh 1.

Thu nội địa 6 tháng đầu năm 2023 ở khu vực doanh nghiệp Nhà nước thực hiện 41,6 nghìn tỷ đồng, đạt 70,6% dự toán năm. Ảnh: (Vietnam+)

Theo đó, một số lĩnh vực thu chủ yếu trong thu nội địa là ở khu vực doanh nghiệp Nhà nước thực hiện 41,6 nghìn tỷ đồng, đạt 70,6% dự toán năm và tăng 39,5% so với cùng kỳ năm trước; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 13,7 nghìn tỷ đồng, đạt 58% và tăng 22,1%; khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước 43 nghìn tỷ đồng, đạt 57,9% và tăng 7%; thuế thu nhập cá nhân 21,3 nghìn tỷ đồng, đạt 55,4% và giảm 0,6%; thu tiền sử dụng đất 3,6 nghìn tỷ đồng, đạt 21,2% và giảm 47,7%; thu lệ phí trước bạ 3,2 nghìn tỷ đồng, đạt 38,6% và giảm 20,6%; thu phí và lệ phí 8,7 nghìn tỷ đồng, đạt 49,6% và giảm 1,5%.

Chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2023 ước thực hiện 39,8 nghìn tỷ đồng, đạt 37,8% dự toán năm và tăng 26,8% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó, chi đầu tư phát triển 14,6 nghìn tỷ đồng, đạt 31% dự toán và tăng 35% so với cùng kỳ; chi thường xuyên 25,2 nghìn tỷ đồng, đạt 45,1% và tăng 24,4%.

Một số lĩnh vực chi chủ yếu trong chi thường xuyên ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm là chi cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề ước thực hiện 7,4 nghìn tỷ đồng, đạt 40,5% dự toán và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước; chi các hoạt động kinh tế 5,3 nghìn tỷ đồng, đạt 45,5% và tăng 87,1%; chi quản lý hành chính Nhà nước 3,9 nghìn tỷ đồng, đạt 48,5% và tăng 14,6%; chi đảm bảo xã hội 2,3 nghìn tỷ đồng, đạt 44,2% và tăng 1,2%; chi y tế, dân số và gia đình 2,2 nghìn tỷ đồng, đạt 66% và tăng 31,7%; chi bảo vệ môi trường 1,4 nghìn tỷ đồng, đạt 45,7% và tăng 28,2%.

Minh Anh

Top