Thu ngân sách đạt gần 72% dự toán pháp lệnh năm

04/08/2023 4:15 PM

(Chinhphu.vn) - Theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Hà Nội 7 tháng năm 2023 ước thực hiện 253,2 nghìn tỷ đồng, đạt 71,7% dự toán pháp lệnh năm và tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Thu ngân sách đạt gần 72% dự toán pháp lệnh năm - Ảnh 1.

Số thu ngân sách được tính chính xác đến ngày 24/7/2023. Ảnh: VGP

Trong đó, thu nội địa 238,3 nghìn tỷ đồng, đạt 73,6% dự toán và tăng 23,5% so cùng kỳ với năm 2022; thu từ dầu thô 1,9 nghìn tỷ đồng, đạt 92,2% và tăng 12,9%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 13 nghìn tỷ đồng, đạt 48,1% và giảm 12,9%.

Một số lĩnh vực thu chủ yếu trong thu nội địa 7 tháng đầu năm 2023 gồm có thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước thực hiện 49,9 nghìn tỷ đồng, đạt 84,7% dự toán năm; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 17,1 nghìn tỷ đồng; khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước 48,9 nghìn tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân 24,7 nghìn tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất 5,2 nghìn tỷ đồng; thu lệ phí trước bạ 3,5 nghìn tỷ đồng; thu phí và lệ phí 11,1 nghìn tỷ đồng.

Chi ngân sách địa phương 7 tháng đầu năm 2023 ước thực hiện 45,7 nghìn tỷ đồng, đạt 43,5% dự toán năm và tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó: Chi đầu tư phát triển 18,8 nghìn tỷ đồng, đạt 40,1% dự toán và tăng 53,1% so với cùng kỳ năm 2022; chi thường xuyên 26,9 nghìn tỷ đồng, đạt 48,2% và tăng 14,2%.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã đạt trên 224.000 tỷ đồng, đạt 63,5% dự toán, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2022. Đứng thứ hai cả nước (trong quý 1, Hà Nội dẫn đầu), tăng 22,9% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương trên 38.600 tỷ đồng, đạt 36,8% dự toán giao đầu năm, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2022 (Trong đó, chi đầu tư phát triển là 15.931 tỷ đồng, đạt 33,9% dự toán, tăng 47,8% so với cùng kỳ). Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Thủ đô đã có nhiều khởi sắc, đáng ghi nhận so với cùng kỳ năm 2022.

Kết quả này thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của Thành phố Hà Nội trong thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc và đảm bảo nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, đặc biệt là Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4, các dự án, công trình trọng điểm, các công trình hạ tầng giao thông quan trọng, hạ tầng văn hóa, xã hội, các dự án thuộc kế hoạch đầu tư 03 lĩnh vực (y tế, văn hóa, giáo dục) của Thành phố,…

Công tác tuyên truyền, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế tiếp tục được đẩy mạnh, triển khai kịp thời, hiệu quả với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú...

Minh Anh

Top