Kết nối hiệu quả ngân hàng - doanh nghiệp

26/10/2023 1:48 PM

(Chinhphu.vn) - Để triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu triển khai hiệu quả kết nối ngân hàng - doanh nghiệp nhằm tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.

Kết nối hiệu quả ngân hàng - doanh nghiệp  - Ảnh 1.

Kết nối hiệu quả ngân hàng - doanh nghiệp

Cụ thể, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đánh giá những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, các ngành, lĩnh vực để kịp thời có các giải pháp tháo gỡ, đặc biệt là các vấn đề vốn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Từ đó, chỉ đạo và tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng (TCTD) tập trung các biện pháp về tiền tệ, tín dụng, thanh toán hỗ trợ cụ thể đối với các ngành, lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực, đối tượng ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, người dân được vay vốn dễ dàng, thuận lợi trong thực hiện các thủ tục hành chính. 

Tích cực phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội và ngành ngân hàng trên địa bàn đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp.

Đồng thời, quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các TCTD trên địa bàn trong quá trình thực hiện cho vay các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cho vay các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh, phát triển kinh tế xã hội địa phương...

UBND Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội và các TCTD để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để các doanh nghiệp, người dân nắm được chủ trương, chính sách của ngành ngân hàng, từ đó chủ động tiếp cận tín dụng ngân hàng.

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội đẩy mạnh công tác cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa và các hợp tác xã trên địa bàn Thành phố.

Giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội là đầu mối chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố các nội dung liên quan đến việc tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế trên địa bàn Thành phố theo quy định.

UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện.

DA

Top