Nâng cao trình độ khoa học công nghệ tạo bức phá trong giai đoạn mới

12/05/2022 1:00 PM

(Chinhphu.vn) - Sáng 12/5, Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội đã tổ chức Hội thảo "Xin ý kiến góp ý dự thảo Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố Hà Nội đến năm 2030" nhằm phục vụ nhiệm vụ khoa học và công nghệ Thành phố.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn cho biết, trong những năm qua, TP. Hà Nội đã và đang ưu tiên phát triển và chuyển giao khoa học và công nghệ, hỗ trợ thúc đẩy đổi mới sáng tạo trên địa bàn góp phần nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế Thủ đô, đồng thời nâng cao năng lực quản lý của các cơ quan, đơn vị.

Theo đó, Nghị quyết số 15-NQTW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triền Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định "Lấy khoa học, công nghệ cao và đồi mới sáng tạo là động lực then chốt để phát triển kinh tế - xã hội phát huy hiệu qua nguồn lực trí tuệ con người, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư"

Nâng cao trình độ khoa học công nghệ tạo bức phá trong giai đoạn mới - Ảnh 1.

Các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học đến từ các trường Đại học, Viện Nghiên cứu lớn của Trung ương; các Sở, ngành của Thành phố tiếp tục cho ý kiến đóng góp đối với Dự thảo. Ảnh: VGP/Minh Anh

Đồng thời, một trong những định hướng lớn được xác định trong Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là "Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo". Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy đề ra mục tiêu nhằm phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao và phát triển công nghệ hàng đầu của cả nước, tiến tới là trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á trên một số lĩnh vực. Một trong những nhiệm vụ nhằm cụ thể hóa mục tiêu của Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy là xây dựng "Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố Hà Nội đến năm 2030".

Do đó, để đạt được những mục tiêu trên, UBND Thành phố đã giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì dự thảo "Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố Hà Nội đến năm 2030".

"Tại Hội thảo khoa học ngày hôm nay, Sở Khoa học và Công nghệ mong muốn các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học đến từ các trường Đại học, Viện Nghiên cứu lớn của Trung ương; các Sở, ngành của Thành phố tiếp tục cho ý kiến đóng góp đối với Dự thảo để Ban Tổ chức kịp thời tiếp thu và hoàn thiện khung dự thảo Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố Hà Nội đến năm 2030, báo cáo UBND Thành phố", Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến về kết cấu của dự thảo Chiến lược; các quan điểm, định hướng, mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố Hà Nội đến năm 2030. Đặc biệt, các đại biểu trên cơ sở chuyên môn, vị trí công tác đã gợi ý thêm nhiều nhiệm vụ ưu tiên và giải pháp để thực hiện phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố Hà Nội đến năm 2030.

Trước đó, thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Khoa học và Công nghệ đã xin ý kiến các Sở ngành, trường Đại học, Viện Nghiên cứu lớn trên địa bàn Hà Nội về đánh giá thực trạng và gợi ý định hướng chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố Hà Nội; đã tổ chức điều tra, khảo sát, tổ chức các cuộc tọa đàm; xây dựng dự thảo Chiến lược, gửi xin ý kiến của các chuyên gia có uy tín trên địa bàn.

Minh Anh

Top