21 mô hình khuyến nông sẽ được triển khai trong năm 2022

27/11/2021 1:25 PM

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 265/KH-UBND về khuyến nông thành phố Hà Nội năm 2022. Đây là chương trình lớn với nhiều công việc triển khai trong năm 2022.

Thành phố xây dựng 7 mô hình cho 4 nhóm mô hình khuyến khích nhân rộng trong lĩnh vực trồng trọt

Theo đó, năm 2022, Thành phố xây dựng 7 mô hình cho 4 nhóm mô hình khuyến khích nhân rộng trong lĩnh vực trồng trọt. Lĩnh vực chăn nuôi, thành phố xây dựng 8 mô hình cho 3 nhóm mô hình khuyến khích nhân rộng. Lĩnh vực thủy sản, xây dựng 6 mô hình cho 4 nhóm mô hình khuyến khích nhân rộng.

Thông qua các hoạt động trên nhằm phát huy vai trò định hướng, hỗ trợ chuyển giao công nghệ theo nhu cầu thực tiễn của các địa phương; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng sản xuất các sản phẩm thiết yếu, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng, đảm bảo không đứt gãy chuỗi sản xuất cung ứng sản phẩm nông nghiệp. Tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp để tăng thu nhập, giảm nghèo, góp phần ổn định an sinh xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Đặc biệt là Thành phố sẽ từng bước mở rộng các mô hình có áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản; tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị; các mô hình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt và cấp chứng nhận xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung có năng suất, chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu…

Để kế hoạch đạt hiệu quả cao, UBND thành phố giao các sở, ngành liên quan tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp, kỹ năng khuyến nông. Cụ thể, tập huấn cho khoảng 90 cán bộ và cộng tác viên khuyến nông các cấp về nghiệp vụ, chuyên môn, phương pháp, kỹ năng khuyến nông; vai trò của cán bộ khuyến nông trong công tác thúc đẩy nông dân tham gia liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; kỹ năng, phương pháp thuyết trình và làm việc nhóm cho cán bộ khuyến nông, ứng dụng kỹ thuật chuyển đổi số trong nông nghiệp...

Về tập huấn cho các tổ chức, cá nhân tham gia chuỗi giá trị nông sản và các khâu hình thành chuỗi liên kết, Thành phố sẽ tổ chức tập huấn cho khoảng 550 nông dân sản xuất hàng hóa, thành viên các hợp tác xã, trang trại sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh, cơ sở chế biến tiêu thụ; tập huấn cho khoảng 9.380 nông dân sản xuất hàng hóa. Bên cạnh đó, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho khoảng 600 học viên là nông dân sản xuất hàng hóa, thành viên các hợp tác xã, trang trại sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh, cơ sở chế biến tiêu thụ.

Để nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến, Thành phố cũng sẽ tổ chức tập huấn cho khoảng 3.575 học viên là nông dân sản xuất hàng hóa, thành viên các hợp tác xã, trang trại sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh, cơ sở chế biến tiêu thụ.

Vĩnh Hoàng

Top