264 cơ sở kinh doanh nông - lâm - thủy sản đủ điều kiện ATTP

02/06/2016

(Chinhphu.vn)- Tính đến ngày 31/5/2016,  các cơ quan được giao thuộc Sở NN&PTNT Hà Nội đã kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho 264 cơ sở trong kinh doanh nông, lâm sản và thủy sản.

Nội dung trên được đưa ra tại Hội nghị ký cam kết kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn, diễn ra vào ngày 2/6. Theo đó, các đơn vị kinh doanh nông lâm thủy sản, chuỗi sản xuất thực phẩm an toàn... đã ký cam kết kinh doanh nông lâm thủy sản an toàn trước sự chứng kiến của các sở, ngành nông nghiệp, y tế, công thương....

Theo ông Trần Mạnh Giang, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản, thời gian qua cơ quan đã chủ động thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá phân loại và chứng nhận điều kiện ATTP theo phân công, phân cấp của UBND TP. Có sự phân loại (tốt, khá, kém) về điều kiện ATTP để các cơ sở có sự cố gắng hoàn thiện điều kiện để được xếp loại cao hơn, là điều kiện pháp lý để cơ quan quản lý có tần xuất kiểm tra phù hợp.

Đồng thời công khai kết quả xếp loại trên phương tiện thông tin đại chúng đã góp phần thúc đẩy cơ sở có đủ điều kiện ATTP kinh doanh, người tiêu dùng biết địa chỉ tin cậy, yên tâm để sử dụng sản phẩm, cơ sở xếp loại C bụ xã hội giám sát tẩy chay. Qua đó, góp phần giúp công tác thanh, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm vào ngành, nhóm sản phẩm, khâu có nguy cơ cao về ATTP.

Tuy nhiên với các nhóm chỉ tiêu đánh về điều kiện ATTP, thì trước thói quen kinh doanh hiện nay, các cơ sở khó thực hiện đầy đủ như việc tách riêng từng khu vực kinh doanh khác nhau nếu cùng kinh doanh nhiều sản phẩm; ghi chép việc mua bán hàng đảm bảo truy xuất được nguồn gốc; vật liệu chứa đựng phải hợp quy... Bên cạnh đó, cơ sở kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản chủ yếu có mặt bằng, diện tích nhỏ nhưng lại kinh doanh nhiều sản phẩm nông lâm thủy sản; chưa sắp xếp, bố trí khu vực kinh doanh các sản phẩm khác nhau; hóa đơn nguồn gốc không đầy đủ, thiếu tính pháp lý... Việc kiểm tra định kỳ nhằm duy trì điều kiện đảm bảo chất lượng, ATTP đối với cơ sở kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản chưa đúng tần suất theo quy định do thiếu kinh phí và nhân lực.

Chính vì vậy, việc nghiên cứu điều chỉnh một số chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu đánh giá về điều kiện ATTP phù hợp với thực tiễn sản xuất, kinh doanh cũng như ban hành văn bản pháp lý triển khai xác nhận sản phẩm an toàn làm cơ sở cho địa phương tổ chức thực hiện là hết sức cần thiết.

Ngoài ra, các sở ngành liên quan như Sở KH&ĐT cần chỉ đạo các đơn vị cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cung cấp thông tin, phối hợp chặt chẽ với các Chi cục liên quan thuộc Sở NN&PTNT  trong việc cấp mới và thu hồi giấy phép kinh doanh.

Sở NN&PTNT  chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở tăng cường công tác thông tin, truyền thông, quảng bá cơ sở đủ điều kiện ATTP, cơ sở được xác nhận sản phẩm an toàn theo chuỗi; tăng cường công tác thanh, kiểm tra đột xuất, xử lý vi phạm đối với cơ sở kinh doanh nông lâm sản.

Tú Mai