Nhà đầu tư nước ngoài tin tưởng môi trường đầu tư của Hà Nội

Nhà đầu tư nước ngoài tin tưởng môi trường đầu tư của Hà Nội

(Chinhphu.vn)-Đánh giá về môi trường đầu tư của thành phố Hà Nội, nhiều nhà đầu tư trong nước và ngoài nước, cũng như một số nhà ngoại giao, đại diện tổ chức quốc tế cho rằng, Hà Nội đã có những bước tiến đáng kể trong cải thiện môi trường đầu tư; đồng thời bày tỏ sự kỳ vọng sẽ thành công khi đầu tư tại đây.

Top