70 nghìn lượt hộ nghèo, chính sách được vay vốn tín dụng

30/09/2019 5:24 PM

(Chinhphu.vn) - Đó là những nỗ lực của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội trong triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội cho hộ nghèo và đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh.

Theo đó, 8 tháng đầu năm 2019, Chi nhánh đã cho vay 2.592 tỷ đồng với 70.000 lượt khách hàng được vay vốn từ các chương trình tín dụng chính sách từ nguồn vốn Trung ương và nguồn nhận ủy thác tại địa phương; ước con số này đến 31/12/2019, doanh số cho vay là 3.648 tỷ đồng với hơn 99.000 lượt khách hàng được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh.

Qua rà soát, tổng dư nợ 17 chương trình tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội đến 31/8/2019 là 7.982 tỷ đồng với gần 287.000 hộ đang vay vốn, tăng 702 tỷ đồng (tỷ lệ tăng trưởng đạt 9,6%) so với năm 2018; con số này ước đến 31/12/2019 đạt 8.299 tỷ đồng với gần 295.000 khách hàng vay vốn, tăng 1.019 tỷ đồng (tỷ lệ tăng trưởng đạt 13,9%) so với năm 2018, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng được giao năm 2019.

Đánh giá về hiệu quả thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, theo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố, trong 8 tháng đầu năm 2019, thông qua các chương trình tín dụng, nguồn vốn giải ngân qua Chi nhánh đã giúp hàng nghìn lượt hộ nghèo, các đối tượng chính sách được vay vốn, trong đó có gần 21.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; hơn 30.000 lượt khách hàng vay vốn giải quyết việc làm, góp phần thu hút, tạo việc làm cho hơn 35.000 lao động; hơn 18.000 lượt hộ vay vốn chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ xây dựng mới và cải tạo 36.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ vốn trang trải chi phí học tập cho gần 1.000 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập.

Đến ngày 31/12/2019, nguồn vốn tín dụng chính sách được triển khai thực hiện đến 100% xã, phường, thị trấn của thành phố, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận một cách thuận lợi, kịp thời.

Nguồn vốn giải ngân qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố giúp cho hơn 99.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, trong đó, có gần 30.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; hơn 47.000 lượt khách hàng vay vốn giải quyết việc làm, góp phần thu hút, tạo việc làm cho hơn 52.000 lao động; hơn 20.000 lượt hộ vay vốn chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ xây mới và cải tạo 40.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ trang trải chi phí học tập cho 1.000 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để học tập.

Có thể nói, vốn tín dụng chính sách đã góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM của thành phố, hiện nay, đã có 325/386 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, vượt kế hoạch trước 2 năm so với mục tiêu đề ra; đồng thời, góp phần ngăn chặn nạn cho vay nặng lãi, hạn chế tín dụng đen ở khu vực nông thôn, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự vươn lên, thay đổi nhận thức, sử dụng vốn vay hiệu quả hơn, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân nông thôn.

Vĩnh Hoàng

Top