8 làng nghề được hỗ trợ xây dựng thương hiệu

03/08/2020 3:45 PM

(Chinhphu.vn) - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt danh sách làng nghề, nội dung và mức hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể năm 2020.

Danh sách 8 làng nghề là Làng nghề mộc điêu khắc thôn Phụ Chính, xã Phụ Chính, huyện Chương Mỹ; Làng nghề làm lược Sừng Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín; Làng nghề đồ mộc dân dụng thôn Định Quán, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín; Làng nghề truyền thống Đậu Chài Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh; Làng nghề Chế biến nông sản thực phẩm Minh Khai, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức; Làng nghề sản xuất Bún thôn Bặt Chùa, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa; Làng nghề bánh cuốn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai; Làng nghề Miến dong thôn Cự Đà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai) và các nội dung được hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể làng nghề năm 2020.

Nội dung, mức hỗ trợ kinh phí tối đa không quá 100 triệu/nội dung; 1 làng nghề tối đa được hỗ trợ 5 nội dung quy định tại Điều 1 của Quyết định. Nguồn kinh phí hỗ trợ trích từ nguồn kinh phí nghiệp vụ năm 2020 đã giao Sở NN&PTNT và hỗ trợ trực tiếp thông qua đại diện của làng nghề được thụ hưởng.

UBND TP Hà Nội giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp UBND các huyện có làng nghề được hỗ trợ kinh phí và đại diện làng nghề: Rà soát hồ sơ, xác định nội dung kinh phí hỗ trợ cụ thể, quyền và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện xây dựng, duy trì, quản lý và phát triển thương hiệu làng nghề sau khi được Thành phố quyết định hỗ trợ kinh phí, đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định.

Đồng thời, ký hợp đồng, kiểm tra, giám sát thực hiện, sau khi hoàn thành các nội dung hỗ trợ thực hiện ký thanh lý hợp đồng và thanh quyết toán kinh phí đảm bảo tiến độ, đúng quy định.

Minh Anh

Top