Bàn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân

26/10/2021

(Chinhphu.vn) – Sáng 26/10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Hà Nội tổ chức Hội thảo đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân TP. Hà Nội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Thùy Linh

Hội thảo nhằm làm sáng tỏ các vấn đề về kết quả triển khai công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn TP. Hà Nội thời gian qua; đồng thời đánh giá thực trạng, đưa ra phương hướng, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân trong thời gian tới…

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Văn Doanh cho biết, đối ngoại nhân dân cần phát huy thế mạnh đặc thù của mình, khẳng định được “vai trò trụ cột” thông qua những đóng góp cụ thể đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển và bảo vệ tổ quốc và tạo được “vị thế” xứng đáng trên trường quốc tế; đóng góp vào việc nâng cao vị thế chung của đất nước và phải củng cố, xây dựng tổ chức để đáp ứng yêu cầu của nền ngoại giao “toàn diện” và “hiện đại”.

Trong thời gian tới, đối ngoại nhân dân cần tập trung tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nâng cao nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong toàn hệ thống chính trị, thúc đẩy thể chế hóa kịp thời và thực hiện nhất quán các chỉ đạo của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân, tạo điều kiện cho các lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân phát triển và phát huy hiệu quả hoạt động.

Tham luận “Giải pháp chiến lược nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân phục vụ phát triển kinh tế-xã hội TP. Hà Nội giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn 2030”, PGS.TS Hoàng Văn Nghĩa, Vụ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, để phát huy hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong bối cảnh mới, TP. Hà Nội cần tập trung vào 5 nhiệm vụ định hướng, chiến lược và 3 giải pháp đột phá, trong đó, Thành ủy cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và sâu sát hoạt động đối ngoại nhân dân bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với 3 trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân; đồng thời, đẩy mạnh tăng cường thế chủ động để chủ động, tích cực, hội nhập để thu hút, phát huy các nguồn lực quốc tế.

Ngoài ra, cần đổi mới hình thức và nội dung các hoạt động đối ngoại nhân dân trong bối cảnh thích ứng linh hoạt, phục hồi kinh tế trong thời kỳ kiểm soát COVID-19 và tình hình mới của khu vực và thế giới; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và nền tảng số, trực tuyến trong các hoạt động đối ngoại; đa dạng hóa các hình thức, nội dung của các hoạt động đối ngoại…

Chia sẻ về một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân giai đoạn 2021-2025, đại diện Sở Ngoại vụ Hà Nội cho rằng, giai đoạn tới có ý nghĩa quan trọng, quan điểm đối ngoại của Đảng, Nhà nước cũng có những điểm mới, tập trung vào việc tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, hợp tác phát triển; đổi mới sáng tạo, xác định hiệu quả đối ngoại không chỉ là nguồn lực mà còn là sức mạnh mềm, động lực cho phát triển Thủ đô.

Trên cơ sở mục tiêu đó, với nhiệm vụ là cơ quan chủ trì tham mưu về việc triển khai công tác đối ngoại của Thành phố, Sở Ngoại vụ khẳng định luôn đồng hành, hỗ trợ cùng với Ủy ban MTTQ Thành phố, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố để không ngừng đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân.

Các hoạt động đối ngoại đã được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Hà Nội triển khai sát chương trình của Thành phố, các sự kiện ngoại giao lớn của Trung ương và Thành phố. Ảnh: Thùy Linh

Bên cạnh đó, cần chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đối ngoại nhân dân theo hướng cụ thể và triển khai có hiệu quả hơn nữa trong mọi lĩnh vực, đề cao tính hiệu quả, gắn với lợi ích kinh tế, xã hội của Thành phố, của địa phương. Việc mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân cũng phải gắn với mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực thương mại, văn hóa, giáo dục, du lịch...Phát huy vai trò của Liên hiệp trong các hoạt động, sự kiện giao lưu quốc tế, kỷ niệm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước…

Cũng tại Hội thảo, nhiều đại biểu đã đưa ra các kiến nghị với công tác chỉ đạo, rà soát về cơ chế, chính sách để tăng cường công tác đối ngoại nhân dân; tăng cường phối hợp bảo đảm sự chặt chẽ giữa 3 trụ cột: Đối ngoại Đảng- Ngoại giao Nhà nước- Đối ngoại nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Kết luận Hội thảo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Hà Nội Nguyễn Lan Hương đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu. Các ý kiến đã nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn TP. Hà Nội, đóng góp quan trọng trong thúc đẩy toàn diện công tác xúc tiến đầu tư, phát triển văn hóa, xã hội.

Các hoạt động đối ngoại đã được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Hà Nội triển khai sát chương trình của Thành phố, các sự kiện ngoại giao lớn của Trung ương và Thành phố. Hằng năm cụ thể hóa nhiều nội dung, chương trình, kế hoạch một cách phong phú, sinh động thông qua hoạt động của các hội, thành viên;

Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạng trong các tầng lớp nhân dân; việc bồi dưỡng kỹ năng, năng lực, trình độ cho cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân được chú trọng...Qua đó, đã khẳng định công tác đối ngoại nhân dân là 1 trong 3 trụ cột của công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho rằng, cần phải làm tốt công tác tuyên truyền và đối ngoại với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về công tác đối ngoại nhân dân; tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác đối ngoại nhân dân. Đồng thời, mở rộng phạm vi, quy mô và lực lượng tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân trong, ngoài Thành phố và các địa phương khác…

Thùy Linh