Bảo đảm 100% người dân đủ điều kiện được cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp

22/10/2021

(Chinhphu.vn) - Với mục tiêu hoàn thành việc cấp thẻ CCCD gắn chíp cho tất cả công dân đủ điều kiện trên địa bàn Thành phố xong trước ngày 31/10/2021, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Công an thành phố Hà Nội chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo lực lượng công an các cấp hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD cho toàn bộ công dân trong độ tuổi theo quy định nhưng chưa được cấp trên địa bàn Thành phố, bảo đảm 100% người dân đủ điều kiện được cấp thẻ CCCD gắn chíp.

Công an cơ sở sẽ tiếp tục duy trì và tăng thời gian tiếp nhận hồ sơ, làm việc tất cả các ngày trong tuần (từ 7h đến 22h)

Trong quá trình triển khai, chấp hành đúng quy trình, quy định, bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, kịp thời, tập hợp các khó khăn, vướng mắc để tham mưu UBND Thành phố các giải pháp chỉ đạo thực hiện, bảo đảm tiến độ thu nhận hồ sơ cấp CCCD và ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ quản lý xã hội trên địa bàn thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về giá trị, tác dụng của mã QR trên thẻ CCCD gắn chíp điện tử; trong đó, có nội dung tích hợp thông tin tiêm chủng, thông tin dịch tễ, ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong quản lý xã hội, phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành có liên quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với lực lượng công an cơ sở tiến hành rà soát, lập danh sách số người trong diện cấp CCCD nhưng chưa được cấp thẻ CCCD gắn chíp. Phối hợp với cơ quan công an cấp xã tổ chức cấp CCCD đối với những trường hợp chưa được cấp, bảo đảm 100% cán bộ công chức, viên chức, công nhân, người lao động đang cư trú trên địa bàn thành phố được cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử.

UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền sâu rộng, trực tiếp đến từng người dân, để người dân hiểu, nắm rõ và tự nguyện thực hiện. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tại cơ sở để phối hợp với lực lượng công an cùng cấp thực hiện công tác rà soát nhân khẩu, thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư còn thiếu hoặc sai để hoàn thiện thông tin bảo đảm cho việc cấp thẻ CCCD gắn chíp đạt chỉ tiêu đề ra.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị tất cả công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú, làm việc trên địa bàn Hà Nội và công dân đủ 14 tuổi trở lên đã được cấp chứng minh nhân dân 12 số hoặc CCCD mẫu cũ, nhưng chưa làm thủ tục cấp căn cước gắn chíp điện tử có thể đến trụ sở Công an các quận, huyện, thị xã để làm thủ tục. Công an cơ sở sẽ tiếp tục duy trì và tăng thời gian tiếp nhận hồ sơ, làm việc tất cả các ngày trong tuần (từ 7h đến 22h).

Công dân có thể chủ động liên hệ công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú để cập nhật, bổ sung hoặc sửa đổi thông tin trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước khi đến làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử.

Minh Hương