Bảo đảm an sinh xã hội và thêm hàng nghìn việc làm mới

31/10/2017 3:09 PM

(Chinhphu.vn)-Theo báo cáo của UBND TP.Hà Nội, trong tháng 10, thành phố đã thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công; tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ ưu đãi cho 2.300 trường hợp. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Thành phố cũng tiếp tục triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2017, đến nay Thành phố không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn. Hiện Thành phố đã lập danh sách và phân loại 6.789 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở, qua đó là cơ sở để xây dựng kế hoạch hỗ trợ.

Dự kiến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo toàn Thành phố giảm 0,6% so với năm trước, còn 1,77; Thành phố duy trì thực hiện tốt các chính sách bảo trợ xã hội đối với người lang thang, tàn tật, trẻ em mồ côi, đối tượng gặp hoạn nạn.

Trong tháng 10, Thành phố cũng đã giải quyết việc làm cho 8.250 lao động; xét duyệt 164 dự án vay vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm với số tiền 54 tỷ đồng.

Thành phố cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác dạy nghề và bảo đảm chính sách đối với người lao động. Trong tháng 10, Thành phố đã tiếp nhận và xét duyệt 4.247 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp; đã ra quyết định hưởng trợ cấp cho 3.060 người.

Dự kiến đến cuối năm 2017, Thành phố giải quyết việc làm mới được 135.200 lao động; xét duyệt 4.114 dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm với số tiền 904 tỷ đồng, tạo việc làm cho 30.550 lao động; đưa 2.150 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tổ chức 173 phiên giao dịch việc làm với khoảng 5.000 doanh nghiệp, đơn vị tham gia.

Minh Anh

Top