Bảo đảm nguồn nước sạch cho Thủ đô

26/01/2021

(Chinhphu.vn) - Trong năm 2020, Sở Xây dựng Hà Nội đã đưa vào hoạt động, tăng cường, phát huy hết công suất các nhà máy nước mặt, bảo đảm đủ nguồn nước sạch cung cấp cho nhân dân, nhất là thời gian cao điểm khu vực thường thiếu nước.

Cụ thể, trong năm 2020, chỉ tiêu nước sạch nông thôn đạt 78% về phủ mạng (tăng thêm khoảng 3% so với năm 2019) và có 67,6% người dân nông thôn sử dụng nước sạch. Toàn bộ khu vực nông thôn còn 170/416 xã chưa được cung cấp nước sạch, trong đó 141 xã đã có dự án, nhà đầu tư nhưng chưa thực hiện và 29 xã chưa có dự án, nhà đầu tư, chủ yếu tập trung vào khu vực xa nguồn, vùng cao.

Sở Xây dựng cũng đã hoàn thành việc rà soát Quy hoạch cấp nước Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và dự thảo Văn bản UBND Thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng phê duyệt Đề án Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Công tác phát triển nguồn và mạng cung cấp nước sạch tiếp tục được quan tâm, đẩy nhanh tiến độ. Tăng cường phát huy hết công suất các nhà máy nước mặt đã đi vào hoạt động (Bắc Thăng Long - Vân Trì, Sông Đuống, Ba Vì) bảo đảm đủ nguồn nước sạch cung cấp cho nhân dân, nhất là thời gian cao điểm khu vực thường thiếu nước. Đồng thời, Sở cũng đã rà soát, xây dựng Đề án đưa ra lộ trình giảm khai thác, tiến tới ngừng sử dụng các giếng khai thác nước ngầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước khu vực nội thành gồm các lưu vực thoát nước chính như: Tô Lịch, Tả Nhuệ, Hữu Nhuệ, Hà Đông, Long Biên. Tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 960.000m3/ngày đêm; tổng công suất xử lý nước thải của 6 nhà máy hiện nay là 276.300m3/ngày; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt tỷ lệ 28,8%.

Đến nay, Sở Xây dựng đã hoàn thành việc rà soát Quy hoạch về thoát nước, xử lý nước thải; có Báo cáo về thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống thoát nước, xử lý nước thải Thành phố Hà Nội nhằm đề xuất giải pháp phát triển hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trong thời gian tới, nhất là khu vực các huyện đang thực hiện đề án thành quận đến năm 2025.

Trong năm 2020, Sở Xây dựng cũng đã ban hành Kế hoạch thoát nước chống úng ngập khu vực nội thành Hà Nội, Sở thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống bão lụt trong mùa mưa; kiểm tra thường xuyên các hạng mục công trình thoát nước phòng chống úng, ngập; vận hành, khai thác hiệu quả các nhà máy, trạm xử lý nước thải đảm bảo phát huy tốt hiệu quả các công trình đã được đầu tư.

Về công tác xử lý ô nhiễm môi trường, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã xử lý 90/125 hồ nội thành bằng cách lắp đặt máy sục khí ở 52 hồ, bè thủy sinh 66 hồ, nạo vét bùn đáy cải tạo môi trường nước của hồ Hoàn Kiếm…

Thùy Chi