Bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng lần thứ XIII

20/01/2021

(Chinhphu.vn) - Sáng 20/1, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai và ra quân thực hiện phương án bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bích Phương

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, quá trình xây dựng phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Công an Thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Công an và Thành phố thống nhất hiệp đồng trong phối hợp thực hiện; phân công trách nhiệm, phạm vi, vị trí, nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, Công an quận, huyện, thị xã và hướng dẫn chi tiết cơ chế phối hợp, xử lý các tình huống đột xuất.

Tại phương án, mỗi khu vực bảo vệ đều có sơ đồ, nguyên tắc, vị trí bố trí lực lượng hết sức cụ thể, chi tiết... Công an Thành phố cũng thành lập Ban Chỉ huy bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Tổ công tác bảo vệ phục vụ công tác chỉ huy, điều hành công tác bảo vệ.

Ngoài các đơn vị tham gia trực tiếp phương án bảo vệ Đại hội, Công an Thành phố còn phân công nhiệm vụ cho tất cả các đơn vị trực thuộc tăng cường mọi biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách và tổ chức trực chiến 100% quân số trong thời gian diễn ra Đại hội để sẵn sàng huy động, hỗ trợ công tác bảo vệ và xử lý tình huống. Trước khi triển khai Phương án chính thức, Công an Thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị, lực lượng có liên quan tổ chức diễn tập, tổng duyệt để kịp thời điều chỉnh, bổ sung theo tình hình thực tế.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh đề nghị Công an TP. Hà Nội tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Công an và Tiểu ban An ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về công tác bảo đảm trật tự, an toàn Đại hội.

Công an Thành phố tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, hiệu quả trong công tác; tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân; văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với nhân dân...; siết chặt kỷ luật, kỷ cương nhằm xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh đề nghị các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của Thành phố phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện để hỗ trợ Công an Thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

“Tôi tin tưởng rằng, với sự đồng lòng, quyết tâm cao của các đồng chí, Công an Thành phố sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, thành phố Hà Nội giao phó”, Chủ tịch Thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Ảnh: Thùy Linh

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam yêu cầu Công an Thành phố tập trung cao độ, dành toàn tâm, toàn lực bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, Công an Thành phố cũng tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa từ sớm, từ xa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; quản lý chặt chẽ các đối tượng thuộc diện quản lý, không để xảy ra phức tạp về an ninh, trật tự ảnh hưởng đến quá trình tổ chức đại hội.

Sau hội nghị, các lực lượng Công an Thành phố đã tiến hành ra quân, diễu hành bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bích Phương