Bảo hiểm xã hội Hà Nội triển khai Đề án thanh toán không dùng tiền mặt

13/03/2018

(Chinhphu.vn) - Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội (BHXH TP) cho biết trong tháng 3/2018, BHXH Hà Nội sẽ thực hiện thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đối với các đơn vị sử dụng lao động do cơ quan BHXH TP quản lý thu, thông qua thanh toán điện tử với Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Bắc Hà Nội.

Đây là chỉ đạo của BHXH TP Hà Nội đối với BHXH các quận, huyện, thị xã, các phòng nghiệp vụ để thực hiện Kế hoạch của UBND Thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn.

Cũng theo tin từ BHXH TP, đến tháng 7/2018, BHXH TP Hà Nội sẽ triển khai thực hiện thanh toán điện tử đối với tất cả tài khoản thu tại các hệ thống ngân hàng thương mại có ký hợp đồng hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp với BHXH Hà Nội.

BHXH TP Hà Nội phấn đấu đạt dịch vụ hành chính công trực tuyến cấp độ 4 trong công tác chi trả các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và trợ cấp thất nghiệp. Các phòng nghiệp vụ có liên quan của BHXH TP sẽ phối hợp với đơn vị viết phần mềm triển khai các tiện ích trên phần mềm TST, phần mềm xét duyệt chế độ ngắn hạn và phần mềm kế toán cho phù hợp.

Được biết, hiện BHXH Hà Nội hiện đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin rộng rãi về lợi ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt, hướng tới 100% người hưởng trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản, tăng nhanh tỉ lệ chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân. 

Đồng thời, vận động, khuyến khích CBCCVC thuộc đơn vị mình tăng cường sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt thông qua tài khoản như thực hiện chuyển khoản trực tiếp trên máy ATM, sử dụng thanh toán qua POS và sử dụng các dịch vụ thanh toán khác. 

Theo Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2018-2020, Hà Nội phấn đấu đến cuối năm 2020 sẽ đạt 100% các siêu thị, nhà hàng, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại có thiết bị chấp nhận thẻ hoặc các hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt khác, cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng; 85% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông chấp nhận thanh toán hóa đơn của các cá nhân, hộ gia đình qua các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; 60% cá nhân, hộ gia đình sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong mua sắm, tiêu dùng.

Đồng thời tập trung phát triển một số phương tiện và hình thức thanh toán mới, hiện đại phù hợp với khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa ,qua đó khuyến khích cũng như thúc đẩy người dân tham gia các dịch vụ thanh toán; tăng mạnh số người dân được tiếp cận các dịch vụ thanh toán; nâng tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng lên mức ít nhất 70% vào cuối năm 2020.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, Thành phố sẽ triển khai một số giải pháp chủ yếu như: Phát triển thanh toán điện tử và dịch vụ thanh toán bán lẻ (tăng cường dịch vụ thanh toán thẻ; Phát triển thanh toán điện tử phục vụ thương mại điện tử; phát triển thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực nông thôn); đẩy mạnh thanh toán điện tử các dịch vụ hành chính công. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn và bảo vệ người tiêu dùng trong thanh toán không dùng tiền mặt.

 Minh Anh