Biểu dương tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác bầu cử

11/06/2016

(Chinhphu.vn) – Thành công của cuộc bầu cử khẳng định sự ổn định vững chắc về chính trị trên địa bàn Thủ đô; là nguồn cổ vũ động viên, khích lệ to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của năm 2016 và những năm tiếp theo.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị mỗi đại biểu cần hoàn thành tốt nhất trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. Ảnh: Lam Giang

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải đã nhấn mạnh như trên tại Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 của TP. Hà Nội tổ chức chiều 11/6.

Cuộc bầu cử bảo đảm bình đẳng, dân chủ, đúng pháp luật

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Hà Nội là địa phương có số khu vực bỏ phiếu, số cử tri, số người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND các cấp lớn nhất cả nước. Nhưng Hà Nội đã chủ động, sớm triển khai thực hiện tốt các bước công việc về bầu cử.

Căn cứ quy định của pháp luật về số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, Hà Nội đã thành lập 10 đơn vị bầu cử và Ban bầu cử đại biểu Quốc hội; 30 đơn vị bầu cử và Ban bầu cử HĐND Thành phố; thành lập 299 đơn vị bầu cử và Ban bầu cử đại biểu HĐND quận, huyện, thị xã; 4370 đơn vị bầu cử và Ban bầu cử đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn.

Toàn Thành phố có 4.876 khu vực bỏ phiếu, thành lập 4.876 Tổ bầu cử và trên 5,2 triệu cử tri.

Công tác hiệp thương, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp bảo đảm đúng quy trình theo hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và UB Trung ương MTTQ Việt Nam. Việc công bố và niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND bảo đảm thời gian theo quy định. Việc tổ chức Hội nghị ứng cử viên tiếp xúc với cử tri và Hội nghị cử tri mạn đàm tiêu chuẩn, cơ cấu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; hội nghị cử tri mạn đàm tiểu sử ứng cử viên bảo đảm dân chủ, công khai, đúng pháp luật, bình đẳng…

Có 34 cuộc tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu Quốc hội với tổng số 11.954 cử tri tham dự; 35 cuộc tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố với 12.325 cử tri tham dự; 486 cuộc tiếp xúc cử tri của ứng cử viên HĐND cấp huyện và 4.456 cuộc tiếp xúc cử tri của ứng cử viên HĐND cấp xã. Các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa ứng cử viên với cử tri đều bảo đảm dân chủ, công khai, đúng pháp luật, bình đẳng giữa các ứng cử viên.

Phát huy tinh thần dân chủ, cử tri Thủ đô đã phấn khởi, thực hiện tốt quyền và trách nhiệm trong bầu cử. Đến 19 giờ, ngày 22/5/2016, Hà Nội có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 98,98%; gần 50% khu vực bỏ phiếu có số cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100%; không có khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 50%.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hà Nội đã bầu đủ 30 đại biểu Quốc hội, 105 đại biểu HĐND thành phố. Bầu được 1.183/1.185 đại biểu HĐND huyện, quận, thị xã; 15.559/16.031 đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn.

Sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu bầu cử, các Tổ bầu cử đã khẩn trương tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu ngay tại phòng bầu cử và nộp cho Ban bầu cử các cấp theo đúng quy định. Các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố lập biên bản kết quả bầu cử của đơn vị bầu cử và báo cáo về Uỷ ban bầu cử thành phố trong các ngày 23 và 24/5/2016.

Đến ngày 5/6/2016, một số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn đã hoàn thành việc tổ chức bầu cử thêm theo quy định.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, thành công của cuộc bầu cử khẳng định sự ổn định vững chắc về chính trị trên địa bàn Thủ đô; là nguồn cổ vũ động viên, khích lệ to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của năm 2016 và những năm tiếp theo.

Cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; đáp ứng sự mong đợi của toàn Đảng, toàn quân và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ rộng rãi, là ngày hội lớn của toàn dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử. Ảnh: Lam Giang

Hoàn thành tốt nhất trách nhiệm người đại biểu nhân dân

Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban bầu cử các cấp của TP cùng với việc tiếp tục tiến hành tổng kết công tác bầu cử để rút kinh nghiệm cho các kỳ bầu cử tiếp theo, cần tích cực, khẩn trương, chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp để bầu các cơ quan của HĐND, UBND theo đúng quy định của pháp luật.

Bí thư Thành ủy đề nghị, ngay khi HĐND, UBND các cấp được kiện toàn, Thường trực HĐND, UBND các cấp chủ động bắt tay ngay vào việc xây dựng và ban hành Quy chế làm việc theo hướng: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ cơ quan thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp.

Mỗi đại biểu tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động đã được trình bày trước cử tri, với trách nhiệm của mình cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, HĐND các cấp TP Hà Nội hoàn thành tốt nhất trách nhiệm người đại biểu nhân dân.

Thông qua hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải gửi lời chúc mừng các vị đại biểu trúng cử trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại hội nghị, TP. Hà Nội đã tặng bằng khen và biểu dương 95 tập thể, 69 cá nhân đã có thành tích trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại TP Hà Nội.

Lam Giang