Bổ sung hơn 8,1 tỷ đồng cho huyện Mê Linh xây dựng NTM

20/05/2016

(Chinhphu.vn) - UBND TP Hà Nội vừa quyết định trích 8,158 đồng từ nguồn cấp lại tiền đấu giá quyền sử dụng đất để bổ sung cho huyện Mê Linh để thực hiện đề án xây dụng nông thôn mới (NTM) cho các xã trên địa bàn huyện.

TP bổ sung hơn 8,1 tỷ đồng cho huyện Mê Linh xây dựng NTM - Ảnh minh họa

UBND TP giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Chương trình xây dụng NTM trên địa bàn các xã thuộc huyện Mê Linh đảm bảo đúng quy định pháp luật và thành phố.

Các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, đôn đốc việc bố trí vốn để thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn các xã của huyện Mê Linh theo quy định.

TP cũng yêu cầu UBND huyện Mê Linh rút dự toán số tiền trên từ ngân sách cấp thành phố về ngân sách huyện; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, chế độ và thanh, quyết toán đúng quy định Luật Ngân sách Nhà nước.

Theo đó, căn cứ vào tổng mức đầu tư của các dự án thuộc đề án được phê duyệt và quy định về quản lý đầu tư xây đựng cơ bản để xem xét bổ sung có mục tiêu vốn xây dựng cơ bản cho các xã theo nguyên tắc tổng kinh phí hỗ trợ không vượt quá số vốn đầu tư từ phần ngân sách huyện và ngân sách xã đảm bảo; không bố trí vốn cho các dự án mới, không có trong kế hoạch.

Đồng thời tiếp tục thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu cho ngân sách, bố trí kinh phí thực hiện NTM trên địa bàn các xã thuộc Chương trình nông thôn mới trên địa bàn huyện theo quy định…

Vĩnh Hoàng