Bước tiên phong của Thủ đô trong tiến trình chuyển đổi số

24/06/2024 11:39 AM

(Chinhphu.vn) - Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2024 triển khai Đề án 06 của Chính phủ; đánh giá kết quả lập Hồ sơ sức khỏe điện tử, cấp Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID; công bố vận hành một số ứng dụng, nền tảng của Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn TP. Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 28/6.

Trung tâm thông tin điện tử TP. Hà Nội

Top