Các Bộ quy tắc ứng xử nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân

28/10/2021

(Chinhphu.vn) – Việc thực hiện các Bộ Quy tắc ứng xử đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng, thực hiện tích cực các tầng lớp nhân dân, ý thức chấp hành của người dân được nâng lên rõ rệt, nhất là trong thực hiện văn minh đô thị, tham gia các hoạt động nơi công cộng như công viên, lễ hội.... Các bộ Quy tắc ứng xử đã góp phần trở thành nếp sống văn hóa của cán bộ, công chức và người dân.

Đoàn kiểm tra liên ngành TP. Hà Nội kiểm tra việc thực hiện các Bộ quy tắc ứng xử tại phương Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Ảnh: Hòa An

Ngày 28/10, Đoàn kiểm tra liên ngành TP. Hà Nội đã kiểm tra thực tế tình hình triển khai, thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan quận Thanh Xuân và Hà Đông.

Báo cáo của 2 quận với đoàn kiểm tra cho thấy, công tác thông tin, tuyên truyền 2 bộ Quy tắc ứng xử được triển khai bằng nhiều hình thức thiết thực, phong phú như: Duy trì việc tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở; qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt chi bộ của các phòng, ban, đơn vị thuộc quận... nhằm giúp cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn quận nắm rõ các nội dung bộ Quy tắc ứng xử để biết và thực hiện. Đồng thời, thực hiện tuyên truyền trực quan tại trụ sở đơn vị, bộ phận 1 cửa của quận/phường như in bảng khổ lớn treo tại trụ sở các phòng, ban, đơn vị, UBND 11 phường thuộc quận đảm bảo ở nơi dễ nhìn, dễ đọc với 10 nội dung dễ nhớ, dễ hiểu để cán bộ công chức, viên chức, người lao động thực hiện.

Ý thức của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc quận được tăng cường, tạo sự chuyển biến về tư tưởng, nhận thức và hành động trong quá trình thực thi công vụ, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Riêng quận quận Thanh Xuân, chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính quận được nâng cao. Không có các hành vi quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc. Trong 9 tháng đầu năm 2021, việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao; chủ động tham mưu, đề xuất xử lý công việc chính xác, kịp thời, đảm bảo kỷ cương, trật tự hành chính và đúng thẩm quyền. Chấp hành nghiêm túc và sử dụng hiệu quả thời gian làm việc theo quy định của pháp luật, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt quy định về đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp công sở, chế độ hội họp.

Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng, thực hiện tích cực các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Đông ý thức chấp hành của người dân được nâng lên rõ rệt, nhất là trong thực hiện văn minh đô thị, tham gia các hoạt động nơi công cộng như công viên, lễ hội.... Quy tắc ứng xử đã thực sự trở thành nếp sống văn hóa của cán bộ, công chức và nhân dân quận Thanh Xuân, Hà Đông…

Sau khi kiểm tra thực tế tại một số địa điểm công cộng cũng như các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 02 quận, đoàn kiểm tra đánh giá các đơn vị cơ bản đã triển khai, thực hiện tốt 2 Quy tắc ứng xử của thành phố; ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, chú trọng tuyên truyền, vận động, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân; hình thành, lan tỏa những mô hình hay, sáng kiến hiệu quả trong việc bồi đắp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Cụ thể, tại quận Hà Đông, tăng cường tuyên truyền, vận động với sự làm gương của chính người cao tuổi đã bước đầu thay đổi hình thức mừng thọ gây lãng phí thời gian, tiền của trước đây, trở nên gọn nhẹ, đầm ấm hơn. Tại quận Thanh Xuân, công tác tuyên truyền hiệu quả cũng góp phần hình thành, lan tỏa mô hình văn hóa tiêu biểu "Tổ dân phố 5 không" rộng khắp, được nhiều nơi tham quan, học tập…

Trưởng đoàn kiểm tra, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên nhận định: Về cơ bản, các đơn vị đã triển khai công tác tuyên truyền QTUX phù hợp; lồng ghép, nghiên cứu nội hung hình thức tuyên truyền; nhiều mô hình hay sáng tạo để đạt hiệu quả cao như mô hình "5 không" tại quận Thanh Xuân; tuyên truyền trực quan tại nơi công cộng. Hai quận cần tiếp tục quan tâm, rà soát, chỉnh sửa nội dung tuyên truyền một cách bài bản, khoa học và phù hợp với địa bàn; lồng ghép linh hoạt với các nội dung khác Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột suất.

Hòa An