Các cấp hội phụ nữ tăng cường bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em

28/10/2021

(Chinhphu.vn) - Ngày 28/10, Hội LHPN thành phố Hà Nội phối hợp với Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” (Đề án 938) của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2017-2021 và định hướng hoạt động giai đoạn 2022-2027.

Hội thảo đánh giá thực hiện Đề án 938 của Hội LHPN Hà Nội. Ảnh: Thiện Tâm

Theo Hội LHPN Hà Nội, sau 4 năm triển khai Đề án 938, các cấp Hội LHPN thành phố Hà Nội đã chủ động tham mưu hoàn thành tốt các nội dung của đề án, có nhiều chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch đề ra. Tiêu biểu như các cấp Hội không để xảy ra tình trạng các vụ việc xâm hại, bạo lực nghiêm trọng đối với phụ nữ và trẻ em mà tổ chức Hội không lên tiếng kịp thời; 579/579 xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 1 mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết, giám sát một số vấn đề xã hội.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã phát hiện 72 trường hợp xâm hại phụ nữ và trẻ em; tư vấn trực tiếp 340 trường hợp về hôn nhân gia đình, đất đai, bạo lực gia đình… Các cấp Hội cũng duy trì hoạt động 122 câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”, 110 “Nhóm phụ nữ nòng cốt tuyên truyền pháp luật”, 15 câu lạc bộ “Phòng, chống buôn bán phụ nữ trẻ em”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về thực trạng, giải pháp vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết những vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Đồng thời, chia sẻ về những tồn tại, khó khăn trong giai đoạn 1, những vấn đề ưu tiên cần được triển khai.

Trong giai đoạn 2, Hội LHPN thành phố Hà Nội phấn đấu 500 nghìn hội viên, phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về sự cần thiết phải giữ gìn và rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật. Đồng thời tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ 80 nghìn phụ nữ còn thiếu kiến thức, kỹ năng, có nguy cơ hoặc vi phạm đạo đức, pháp luật trong các vấn đề xã hội có chuyển biến tích cực về hành vi; 150 nghìn phụ nữ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực giới, bạo lực gia đình.

Thiện Tâm