Cài đặt và tiện ích trên ứng dụng iHanoi

09/07/2024 7:23 PM

(Chinhphu.vn) - iHanoi là ứng dụng giúp người dân, doanh nghiệp có thể tương tác trực tuyến với các cấp cơ quan chính quyền tại TP. Hà Nội.

TP. Hà Nội đã có hướng dẫn cài đặt và các tiện ích trên ứng dụng iHanoi với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, ứng dụng cung cấp thông tin toàn diện, tạo kênh kết nối nhằm thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp.

Cài đặt và tiện ích trên ứng dụng iHanoi- Ảnh 1.

Cài đặt và tiện ích trên ứng dụng iHanoi- Ảnh 2.

Cài đặt và tiện ích trên ứng dụng iHanoi- Ảnh 3.

Cài đặt và tiện ích trên ứng dụng iHanoi- Ảnh 4.

Cài đặt và tiện ích trên ứng dụng iHanoi- Ảnh 5.

Cài đặt và tiện ích trên ứng dụng iHanoi- Ảnh 6.

 PV

Top