Cần đẩy nhanh hoàn thành các quy hoạch chuyên ngành

27/12/2019

(Chinhphu.vn) - Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên, đến nay các quy hoạch chuyên ngành và khối lượng lớn các đồ án quy hoạch thực hiện còn chậm, có đồ án còn chưa thực hiện. Vì thế, các Sở, ngành chức năng cần chủ động nghiên cứu đề xuất với HĐND, UBND TP tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, từ đó có giải pháp đẩy nhanh quy hoạch theo đúng tiến độ được giao.

Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết, sau khi Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được duyệt, đến nay thành phố đã phê duyệt được 57/68 đồ án quy hoạch và quy hoạch phân khu (tỷ lệ phủ kín quy hoạch được duyệt theo số lượng đồ án là 83%, theo diện tích là 86%).

Cụ thể, về định hướng phát triển không gian tại đô thị trung tâm, tổng số gồm 38 đồ án với tổng diện tích 76.578,04 ha, trong đó 35 đồ án do UBND TP tổ chức lập, đến nay đã phê duyệt 26 đồ án với tổng diện tích 59.552 ha. Về định hướng phát triển không gian tại các đô thị vệ tinh, trong tổng số 5 đô thị vệ tinh đến nay thành phố đã phê duyệt 4/5 đồ án, còn đô thị Hòa Lạc hiện đang được Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Về định hướng phát triển không gian tại các huyện, thị trấn, đã thực hiện được 14/15 quy hoạch chung huyện, thị xã, riêng huyện Gia Lâm đang được chờ để thực hiện nghiên cứu cùng với việc điều chỉnh quy hoạch chung khu vực phía Bắc sông Hồng. Cùng với đó, đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung 11/11 thị trấn và phê duyệt nhiệm vụ 225/324 xã, phê duyệt 194/324 đồ án quy hoạch chung xã nông thôn mới.

Đối với định hướng phát triển không gian tại các khu vực chức năng chính, khu vực đặc thù, thành phố đã phê duyệt một số đồ án quy hoạch chi tiết quan trọng như: Hai bên tuyến đường Nhật Tân-Nội Bài; Nhà máy nước mặt sông Hồng; Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Thận Hà Nội; Công viên Yên Sở; Khu đô thị trung tâm Tây hồ Tây,… Ngoài ra, toàn bộ 5/5 quy hoạch chuyên ngành cấp nước, thoát nước, nghĩa trang, xử lý chất thải rắn và giao thông vận tải cũng đã được phê duyệt.

Về phía các đồ án quy hoạch, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội Lưu Quang Huy cho biết, từ năm 2010 đến nay, Viện được giao tổng số 162 đồ án, trong đó giai đoạn 2010-2011 được giao 11 đồ án, giai đoạn 2011-2015 được giao 99 đồ án và giai đoạn 2016-2019 được giao 52 đồ án. Đến nay, Viện đã hoàn thành lập, thẩm định, phê duyệt 101/162 đồ án, đạt tỷ lệ 62,4%; đang triển khai thực hiện 15/162 đồ án, đạt tỷ lệ 9,2%; tạm dừng thực hiện để chuyển chủ đầu tư tổ chức lập và rà soát, đánh giá 46/162 đồ án, tỷ lệ 28,4%.

Theo Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Lưu Quang Huy, quá trình triển khai Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô có nhiều khó khăn, đó là đối với khu vực nội đô lịch sử, dân số theo điều tra hiện trạng cao hơn nhiều so với dân số tại đồ án được phê duyệt và thực tế dân số không giảm mà còn có xu hướng tăng, dẫn đến khó khăn trong công tác tính toán các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Bên cạnh đó, theo đồ án Quy hoạch chung được duyệt, quy hoạch hai bên sông Hồng được định hướng phù hợp với Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê và quy hoạch đê điều. Tuy nhiên, hiện 2 đồ án này đang được điều chỉnh, do vậy đồ án quy hoạch phân khu sông Hồng, sông Đuống cũng phải được rà soát, điều chỉnh để phù hợp với quy hoạch chuyên ngành.

Khó khăn nữa là trong công tác lập và thẩm định, phê duyệt, thời gian lập quy hoạch không thống nhất giữa đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch và đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch, dẫn đến các đơn vị tư vấn vừa lập nhiệm vụ vừa lập đồ án quy hoạch, không đủ thời gian lập quy hoạch theo quy định của Chính phủ. Ngoài ra, chưa có các quy định, hướng dẫn về công tác quản lý dự án lập quy hoạch khiến công tác tổ chức, triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn. Trong quá trình thực hiện, vẫn có khối lượng lớn các đồ án quy hoạch chưa được phê duyệt nhiệm vụ, phê duyệt quy hoạch, đặc biệt là các quy hoạch nghĩa trang, quy hoạch chung cư cũ… gặp nhiều khó khăn trong công tác lấy ý kiến địa phương, cộng đồng dân cư và tạo đồng thuận.

Trước tình hình trên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Bùi Huyền Mai đề nghị Sở Quy hoạch-Kiến trúc sớm tham mưu cho Thành ủy-HĐND-UBND TP ban hành kịp thời các văn bản cụ thể hóa các quy định của Luật liên quan đến công tác quy hoạch trong điều kiện đất nước và Thủ đô sắp bước vào giai đoạn nhiệm kỳ đại hội mới. Trong tham mưu các đồ án trình thành phố phê duyệt, cần chú trọng đến chất lượng và cần tăng cường công tác bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quy hoạch.

Đối với các đồ án quy hoạch, hiện Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội đã kiến nghị cho phép rà soát đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội để từ đó xem xét trong bối cảnh Luật Quy hoạch có hiệu lực, từ đó định hướng phát triển không gian thành phố trên khía cạnh tích hợp, liên ngành. Tuy nhiên, chất lượng đồ án quy hoạch còn nhiều hạn chế, việc ban hành quy chế quản lý kiến trúc còn chậm, các quy hoạch chuyên ngành triển khai cũng triển khai chậm và thiếu đồng bộ. Vì vậy, thời gian tới, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cần chủ động nghiên cứu đề xuất với HĐND, UBND TP để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, có giải pháp đẩy nhanh quy hoạch theo đúng tiến độ được giao, đồng thời tiến hành nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu trong phát triển quy hoạch đô thị để hoàn thành sớm các đồ án theo như kế hoạch đề ra.

* Ngày 26/7/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1259/QĐ-TTg  phê duyệt Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, phạm vi quy hoạch khoảng  3.344,6 km2. Định hướng không gian là một chùm đô thị gồm có khu đô thị trung tâm, 5 đô thị vệ tinh và các thị trấn được kết nối bằng hệ thống giao thông vành đai và các trục hướng tâm.

Các đô thị vệ tinh này gồm đô thị Hòa Lạc, Sơn Tây, Sóc Sơn, Xuân Mai và Phú Xuyên kết nối với khu đô thị trung tâm bằng đường trục hướng Tâm và đường vành đai. Mỗi đô thị có chức năng riêng nhằm hỗ trợ chia sẻ với đô thị trung tâm về nhà ở, đào tạo, thương mại, công nghiệp, và dịch vụ…

Vĩnh Hoàng