Chấm dứt việc khen thưởng tràn lan, không đúng thực chất

12/01/2015

(Chinhphu.vn) – Triển khai Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu toàn ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời và ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực trong thi đua, khen thưởng, chấm dứt việc khen thưởng tràn lan, không đúng thực chất.

Theo đó, người đứng đầu các cơ quan quản lý trong ngành Giáo dục phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân trong các phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”; tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm tạo chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của toàn ngành.

Nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới nội dung, hình thức, phương thức tổ chức các phong trào thi đua, theo hướng xác định được mục tiêu, nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm thực tiễn của từng đơn vị. Phong trào thi đua tại các đơn vị được tổ chức, phát động với hình thức sôi động, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể.

Thi đua theo cụm, khối cũng cần đổi mới về hình thức, nội dung, từng khối xây dựng tiêu chí thi đua cụ thể, tổ chức ký giao ước thi đua từng khối học, không đồng thời tổ chức nhiều phong trào thi đua, hình thức, kém hiệu quả. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến trong cụm, khối, toàn Ngành.

Trong công tác khen thưởng phải xây dựng quy định cụ thể về tiêu chuẩn khen thưởng để việc khen thưởng được chính xác, không chồng chéo, thành tích đến đâu khen đến đó. Kết hợp quy định về tiêu chuẩn khen thưởng và quy định về số lượng, tỷ lệ khen thưởng tương xứng với thành tích, kết quả của phong trào thi đua.

Đặc biệt, chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, khen thưởng giáo viên, giảng viên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy, người lao động trong các cơ sở giáo dục; các nhà giáo là nữ; các nhà giáo có thành tích trong giáo dục đạo đức, bồi dưỡng học sinh, sinh viên đạt các giải cao trong các kỳ thi Quốc gia, quốc tế, giúp đỡ học sinh yếu kém, gương học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, dũng cảm; gương học sinh, sinh viên có thành tích xuất sác trong học tập và rèn luyện đạo đức.

Với việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, cần đổi mới hoạt động tuyên truyền nhân rộng gương điển hình tiên tiến, hạn chế đẩy lùi các mặt tiêu cực trong xã hội. Có nhiều hình thức biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong xã hội và toàn Ngành.

Huy Anh