Cho phép thuê chuyên gia nước ngoài tư vấn về sản phẩm, hàng hóa

28/04/2016 8:53 AM

(Chinhphu.vn) - UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận chủ trương đề xuất của Sở Công Thương về việc tổ chức thực hiện các chương trình Thuê chuyên gia nước ngoài tư vấn phát triển sản phẩm, đào tạo nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016.

Cho phép thuê chuyên gia nước ngoài tư vấn về sản phẩm, hàng hóa - Ảnh minh họa

Bao gồm: thuê chuyên gia nước ngoài tư vấn, đào tạo nâng cao năng lực thiết kế và triển khai Bộ sưu tập mẫu mã giầy dép xuất khẩu; thuê chuyên gia Nhật Bản tư vấn, đào tạo phương pháp tổ chức triển khai dự án gia công phần mềm xuất khẩu thị trường Nhật Bản và ứng dụng mô hình tổ chức dự án Nhật Bản vào thực tiễn doanh nghiệp công nghệ thông tin Hà Nội; thuê chuyên gia nước ngoài tư vấn, đào tạo nâng cao năng lực phát triển sản phẩm, quản lý hàng tồn kho và logistics.

Kinh phí thực hiện Chương trình trích từ ngân sách TP.

TP giao Sở Công Thương chủ trì xây dựng kế hoạch, phối hợp các hiệp hội, doanh nghiệp và tổ chức, đơn vị liên quan triển khai tổ chức thực hiện; Sở Tài chính thẩm tra, hướng dẫn sử dụng kinh phí đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định pháp luật và TP; Sở Ngoại vụ hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính liên quan theo quy định hiện hành.

Huy Thành

Top