Chuẩn bị Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

12/05/2020 3:57 PM

(Chinhphu.vn) - Thành ủy Hà Nội đã ban hành Đề án về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Theo Đề án, danh nghĩa tỗ chức Lễ kỷ niệm là Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP. Hà Nội.

Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ diễn ra từ 9h, ngày 18/5/2020 (thứ hai) tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Số 1, Đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Trước đó, từ 7h30, ngày 18/5/2020, Đoàn đại biểu Trung ương viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ (đường Bắc Sơn, quận Ba Đình).

Lễ kỷ niệm có tổng số đại biểu mời dự là 2.000 đại biểu, bao gồm: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng công tác tại Hà Nội; đại diện lãnh đạo các ủy viên ủy ban Thường vụ Quốc hội, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Đại biểu các tỉnh, thành phố; Trưởng các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Đại biểu TP. Hà Nội có các đồng chí lãnh đạo Thành phố, nguyên lãnh đạo Thành phố qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, lãnh đạo các Đảng bộ trực thuộc, Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố.

Đề án của Thành ủy Hà Nội nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao trời biển và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; thể hỉện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Người; góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Bên cạnh đó củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hòa An

Top