Chương Mỹ: Còn nhiều khó khăn về đích huyện NTM

12/12/2018

(Chinhphu.vn)-Huyện Chương Mỹ hiện có 22/30 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Với xuất phát điểm thấp và mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 Chương Mỹ đạt chuẩn huyện NTM, huyện cần nỗ lực rất lớn để hoàn thành những tiêu chí chưa đạt và giải quyết một loạt các khó khăn.

Trường mầm non trên địa bàn huyện Chương Mỹ khang trang, sạch đẹp-Ảnh: Thiện Tâm

Còn nhiều tiêu chí chưa đạt

Theo ông Nguyễn Minh Ngọc, Phó Chủ tịch huyện Chương Mỹ, hiện nay, huyện Chương Mỹ có 22/30 xã được công nhận là xã NTM, trong năm 2018, huyện tiếp tục có 3 xã đủ điều kiện đăng ký với Văn phòng NTM thành phố. Tuy nhiên, 8 xã chưa đạt NTM còn lại của huyện đều là những xã khó khăn, với xuất phát điểm thấp, khả năng huy động nguồn lực của xã là rất khó.

Vì vậy, để thực hiện mục tiêu xã NTM, ông Nguyễn Minh Ngọc cho biết, huyện rất cần nguồn đầu tư lớn cả từ ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa. Đối với các xã đã đạt NTM, việc duy trì và nâng chất lượng các tiêu chí cơ bản đạt, đạt còn chưa cao.

Qua đánh giá, huyện vẫn còn một số tiêu chí chưa đạt. Trước hết là về tỷ lệ số xã đạt xã NTM là 22/30 xã, bằng 73,3% (theo yêu cầu của QĐ 558 là 100%). Tỷ lệ km đường huyện đạt chuẩn theo quy hoạch chưa đảm bảo, khi huyện mới đạt 90% so với yêu cầu; Trung tâm y tế huyện chưa đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ trường THPT đạt chuẩn là 50% (2/4 trường) so với yêu cầu của QĐ 558 là trên 60% và hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện chưa đạt tiêu chuẩn...

Đối với 3 xã đăng ký đạt xã NTM năm 2018 của huyện Chương Mỹ là xã Văn Võ, xã Mỹ Lương và xã Đông Phương Yên, các xã đã đều đạt và cơ bản đạt từ 16-18 tiêu chí. Trong đó, xã Văn Võ, xã Mỹ Lương đạt và cơ bản đạt 18 tiêu chí, xã Đông Phương Yên đạt và cơ bản đạt 16 tiêu chí. Các xã đã xây dựng kế hoạch gấp rút hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, nâng cao chất lượng các tiêu chí cơ bản đạt để thực hiện chương trình, phấn đấu đến cuối năm 2018 về đích theo đúng kế hoạch.

Có thể thấy, nhờ thực hiện chương trình xây dựng NTM, nên đến nay hạ tầng kinh tế-xã hội các xã đã được tăng cường, đường làng, ngõ xóm cơ bản đã được kiên cố hóa, các công trình thủy lợi cũng cơ bản đáp ứng được nhu cầu trong sản xuất nông nghiệp của người dân. Bên cạnh đó, các trường học được đầu tư xây dựng mới, cải tạo đảm bảo khang trang sạch đẹp, các thiết chế văn hóa được đầu tư, nâng cấp đảm bảo nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân nông thôn. Kinh tế nông thôn cũng chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp làng nghề và dịch vụ, nhiều nghề truyền thống ở nông thôn được duy trì và mở rộng đã tạo thêm nhiều việc làm. Nhờ vậy, thu nhập của người dân được tăng lên qua các năm.

Phấn đấu từng bước để hoàn thành mục tiêu

Ông Nguyễn Minh Ngọc cho rằng huyện Chương Mỹ cần nỗ lực rất nhiều để hoàn thành những tiêu chí chưa đạt. Theo đó, đối với tiêu chí tỷ lệ số xã đạt NTM là 100%, Ban chỉ đạo huyện đã xây dựng lộ trình tập trung chỉ đạo năm 2018 phấn đấu có thêm 3 xã đạt xã NTM. Tiếp theo trong năm 2019 có thêm 3 xã đạt NTM và năm 2020 có thêm 2 xã đạt NTM.

Tiếp tục tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức của người dân, chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh trong thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động. Xây dựng các chương trình, đề án trọng tâm, phát triển sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; xây dựng các trang trại, gia trại có hiệu quả. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã hiện có và thành lập mới các hợp tác xã, tổ hợp tác chuyên ngành để phục vụ tốt hơn cho sản xuất nông nghiệp và nâng cao đời sống cho nông dân.

Đồng thời huy động các nguồn lực, nhất là các nguồn ngoài ngân sách nhà nước để nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, lưu ý xây dựng NTM phải gắn với xây dựng công nghiệp, hỗ trợ nông nghiệp nông thôn, nhất là công nghiệp chế biến, công nghiệp chế tạo máy móc nông nghiệp, thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp vừa thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, vừa tạo việc làm cho lao động nông thôn.

Tăng cường nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất ở để tập trung cho đầu tư cơ sở hạ tầng; vận động nhân dân đóng góp sức người, sức của và doanh nghiệp chung tay xây dựng NTM…

Thiện Tâm