Cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho hơn 68 nghìn khách hàng

25/10/2021

(Chinhphu.vn) - Trong tháng 10, các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn Hà Nội tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN Việt Nam và UBND TP Hà Nội.

Cụ thể, các TCTD thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 68,5 nghìn khách hàng với dư nợ 76,4 nghìn tỷ đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất cho 215 nghìn khách hàng với dư nợ 380 tỷ đồng; cho vay mới lãi suất ưu đãi với doanh số lũy kế từ 23/1/2020 đến nay đạt 1,8 triệu tỷ đồng cho hơn 112 nghìn lượt khách hàng.​

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, NHNN Chi nhánh xây dựng kế hoạch (số 2205/KH.HAN-TTGS2 ngày 19/10/2021) tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng; giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Phối hợp với các sở, ban ngành liên quan nắm bắt mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến các ngành kinh tế và ngành ngân hàng trên địa bàn, tham mưu cho UBND TP Hà Nội triển khai có hiệu quả công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên theo chủ tương của Chính phủ, các ngành nghề chủ lực, mũi nhọn của Thành phố.

Thực hiện chỉ đạo và định hướng điều hành của NHNN, các TCTD trên địa bàn tập trung vào việc đảm bảo đáp ứng nhu cầu tín dụng cho người dân, doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tổng dư nợ của các TCTD trên địa bàn đến 31/10/2021 ước đạt 2,4 triệu tỷ đồng, tăng 10,43% so với 31/12/2020; dư nợ ngắn hạn tăng 12,39%, dư nợ trung và dài hạn tăng 9,12%; dư nợ VND tăng 11,56%, dư nợ ngoại tệ tăng 1,68% so với 31/12/2020. 

Dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn TP Hà Nội đến 31/10/2021 như sau: Dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn đạt 201 nghìn tỷ đồng, chiếm 9,08%; dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 116 nghìn tỷ đồng, chiếm 5,23%; dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 425,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 19,20%; cho vay công nghiệp hỗ trợ đạt 54,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 2,45%; cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 8,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,38%; cho vay chính sách xã hội đạt 10,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,48%; dư nợ cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đạt gần 550 nghìn tỷ đồng.

Theo báo cáo của NHNN chi nhánh Hà Nội, nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn duy trì sự tăng trưởng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu cấp tín dụng và chấp hành các quy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn. Đến cuối tháng 10/2021, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn dự kiến đạt 4,1 triệu tỷ đồng, tăng 8,38% so với 31/12/2020.

Minh Anh