Có giải pháp ổn định tâm lý, tư tưởng cho học sinh bị tác động do dịch bệnh kéo dài

21/09/2021

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

 

chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch năm học 2021-2022 linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập. Ảnh minh họa

Cụ thể, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành UBND các quận, huyện, thị xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, các đoàn thể, tổ chức xã hội thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu năm học 2021-2022.

Chủ động xây dựng kế hoạch năm học mới linh hoạt, tổ chức dạy học trực tiếp khi dịch bệnh được kiểm soát

Cụ thể, chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch năm học 2021-2022 linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập, vừa bảo đảm sức khoẻ, vừa hoàn thành chương trình giáo dục theo kế hoạch và bảo đảm chất lượng giáo dục; phối hợp với Sở Y tế chủ động xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó với dịch. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tổ chức dạy học trực tiếp khi dịch bệnh được kiểm soát. Trường hợp dịch diễn biến phức tạp không thể tổ chức dạy học trực tiếp thì tổ chức dạy học trực tuyến; không tổ chức dạy học trực tuyến cho trẻ em mầm non mà cần duy trì hoạt động kết nối với gia đình, trẻ em thông qua hoạt động truyền thông, hướng dẫn cha mẹ/người chăm sóc trẻ em thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, tổ chức cho trẻ em vui chơi tại nhà. 

Quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên các kỹ năng cần thiết để dạy học trực tuyến, đào tạo từ xa; xây dựng nền tảng dạy và học trực tuyến dùng chung, hệ thống bài giảng chuẩn hoá, kho học liệu điện tử chia sẻ theo hướng tạo môi trường tương tác, tăng thích ứng và trải nghiệm đối với người học, tăng cường khả năng tự học cho học sinh, sinh viên; có chính sách hỗ trợ, miễn, giảm, giãn thời gian đóng học phí, hỗ trợ kịp thời sách giáo khoa đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "lạm thu" đầu năm học. 

Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục. Căn cứ hướng dẫn nhiệm vụ năm học của cấp học, ngành học, các cơ sở giáo dục xây dựng, triển khai kế hoạch chi tiết, cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế, trong đó, hướng dẫn xây dựng hệ thống đề thi, bài kiểm tra, ngân hàng câu hỏi phục vụ tổ chức thi, kiểm tra đánh giá theo hình thức trực tuyến; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị cho trẻ em 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp 1; khuyến khích thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo; tăng cường quản lý, hỗ trợ nâng cao chất lượng nhóm, lớp độc lập tư thục… 

Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ưu tiên phát triển các chương trình đào tạo chất lượng quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh. 

Không để học sinh nào vì điều kiện kinh tế mà không thể đến trường

Thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, biên soạn nội dung, phương pháp thể hiện các trò chơi dân gian để đưa vào chương trình giáo dục thể chất của học sinh phổ thông; xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, an toàn, lành mạnh, thân thiện, không có bạo lực học đường; chú trọng giáo dục phẩm chất, nhân cách, văn hoá, lịch sử Thăng Long - Hà Nội đi đôi với đào tạo nhân lực nhận thức, tư duy đổi mới, sáng tạo cho người học… Đồng thời, có giải pháp ổn định tâm lý, tư tưởng của học sinh, sinh viên bị tác động do tình hình dịch bệnh kéo dài; triển khai hiệu quả công tác giáo dục thể chất và y tế học đường; nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng, an ninh. 

Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo quy định; triển khai bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy đáp ứng yêu cầu chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học; tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung đủ biên chế giáo viên cho các cơ sở giáo dục; hỗ trợ giáo viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhất là những người làm việc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Cùng với đó, tham mưu UBND Thành phố ưu tiên cân đối ngân sách để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tiếp tục thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025; thực hiện lồng ghép có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục; huy động các nguồn lực để đầu tư cho giáo dục và hỗ trợ học sinh có cha mẹ thuộc đối tượng là người lao động bị tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương, ngừng việc, lao động mất việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động tự do, không để học sinh nào vì điều kiện kinh tế mà không thể đến trường. 

Kịp thời thực hiện hỗ trợ người lao động, cơ sở giáo dục ngoài công lập không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; thực hiện đầy đủ các chính sách phát triển giáo dục mầm non. 

Ngoài ra, tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học; tăng cường công tác thông tin, truyền thông về các chủ trương, chính sách mới của ngành và kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tăng cường phối hợp, xử lý hiệu quả các vấn đề về truyền thông, nhất là các vấn đề xã hội quan tâm, bức xúc; tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập"; kịp thời khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, giải pháp, mô hình sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 còn có thể kéo dài.

Thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 đúng yêu cầu đề ra; UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục.

Minh Hương