Công bố 19 TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

13/04/2017

(Chinhphu.vn) – TP. Hà Nội vừa ban hành 19 TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Cụ thể, công bố kèm theo Quyết định này 19 TTHC được sửa đổi thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo, gồm:  

Thủ tục 2: Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông;

Thủ tục 3: Giải thể trường trung học phổ thông;

Thủ tục 4: Thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp;

Thủ tục 5: Sáp nhập, chia tách, thành lập phân hiệu trường trung cấp;

Thủ tục 6: Giải thể trường trung cấp;

Thủ tục 8: Chia tách, sáp nhập, hợp nhất trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó có cấp THPT) có vốn đầu tư nước ngoài;

Thủ tục 10: Thành lập Trung tâm ngoại ngữ - tin học; Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài;

Thủ tục 11: Chia tách, sáp nhập, hợp nhất Trung tâm ngoại ngữ- tin học; Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đấu tư nước ngoài;

Thủ tục 12: Giải thể Trung tâm ngoại ngữ - tin học; Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài;

Thủ tục 13: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đào tạo bồi dưỡng chuyên ngành ngắn hạn thuộc các trung tâm có chức năng đào tạo;

Thủ tục 28: Cấp Giấy chứng nhận hoạt động, gia hạn hoạt động đối với Trung tâm ngoại ngữ, tin học;

Thủ tục 32: Cấp Giấy chứng nhận hoạt động dạy thêm, học thêm trong trường THPT;

Thủ tục 33: Cấp Giấy chứng nhận hoạt động giáo dục cho các trường THPT công lập, tư thục, THPT chuyên (Đối với các trường mới thành lập, chuyển đổi địa điểm hoặc các trường hoạt động giáo dục trở lại);

Thủ tục 34: Cấp Giấy chứng nhận việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong các trường phổ thông;

Thủ tục 35: Cho phép hoạt động Trung tâm hỗ trợ phát triển hòa nhập;

Thủ tục 36: Công nhận thư viện đạt chuẩn;

Thủ tục 38: Cấp Giấy chứng nhận hoạt động đối với Văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài; Các Trung tâm ngoại ngữ-tin học và Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội;

Thủ tục 39: Bổ sung, điều chỉnh các hoạt động giáo dục, ngành đào tạo, mở rộng quy mô đối tượng tuyển sinh, điều chỉnh nội dung, chương trình giảng dạy đối với cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội;

Thủ tục 40: Cấp Giấy chứng nhận hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế liên chính phủ thành lập; Trường Trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó, có cấp học trung học phổ thông) có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội.

Lê Nam