Công bố bộ TTHC trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn

13/05/2016

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 2218/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ TTHC trong các lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm:

03 thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu: cấp Thành phố; cấp huyện; cấp xã.
02 thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai: cấp Thành phố; cấp huyện.
03 thủ tục giải quyết tố cáo: cấp Thành phố; cấp huyện; cấp xã.
03 thủ tục tiếp công dân: cấp Thành phố; cấp huyện; cấp xã.
03 thủ tục xử lý đơn: cấp Thành phố; cấp huyện; cấp xã.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 của Chủ tịch UBND TP về việc công bố ban hành bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra TP Hà Nội.

Nguyên Phương